Google Developers Student Club

Zahvaljujući hvalevrijednoj inicijativi naših studenata, od akademske godine 2021./2022. imamo čast sudjelovati u Google Developers Student Clubu kao jedan od 160 izabranih fakulteta iz Europe. Cilj kluba je smanjiti razliku između teorije i prakse i pripremiti studente za rad sa novim tehnologijama. Sudjelovanje je besplatno i zahtjeva samo aktivno sudjelovanje studenata u online predavanjima i radionicama. Predavanja bi se održavala u popodnevnim satima s gostima predavačima iz najvećih Hrvatskih i inozemnih kompanija o najrelevantnijim temama IT sektora. U suradnji sa kompanijama biti će prilike za stažiranje i zaposlenje a najaktivniji članovi će dobiti i nagrade.

Više informacija možete saznati na:
Instagramu: https://www.instagram.com/efzg.gdsc/
Facebooku: https://www.facebook.com/EFZG-GDSC-103927312068336
Možete nas kontaktirati na mail: efzg.gdsc@gmail.com

Google obrazac preko kojeg se mogu prijaviti zainteresirani: https://forms.gle/rsTvmEmyrZKynjUFA

Matej Vuk, voditelj inicijative
https://developers.google.com/community/gdsc