Demonstratori

DEMONSTRATURE

Demonstrature iz kolegija Poslovni informacijski sustavi Katedre za informatiku održavat će se prema niže objavljenom rasporedu u dvorani 42 tijekom ljetnog semestra. 

***Molimo studente da se obavezno prijave na obrazac za pristupanje demonstraturama najkasnije dan prije navedenog termina zbog kapaciteta informatičkih dvorana*** (Prijavite se sa svojim AAI podacima)
______________________________________________________________________
 

TERMINI DEMONSTRATURA TIJEKOM LJETNOG SEMESTRA AK.GOD. 23/24:
 • Petak, 15.03.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 22.03.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 29.03.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 05.04.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 12.04.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 19.04.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 26.04.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 03.05.2023. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 10.05.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 17.05.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 24.05.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 31.05.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 07.06.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 14.06.2024. godine od 08-10 (dv. 42)
 • Petak, 21.06.2024. godine od 08-10 (dv. 42)

POZIV STUDENTIMA ZA PRIJAVU NA MJESTO DEMONSTRATORA
Molimo studente koji su zainteresirani za mjesto demonstratora na Katedri za informatiku da pošalju popunjeni obrazac prijave i Europass CV na hrvatskom jeziku na e-mail demosefzg@gmail.com i ijajic@net.efzg.hr.
Obrazac prijave moguće je preuzeti ovdje.
Predložak i uputstva za popunjavanje Europass CV-ja mogu se preuzeti na ovom linku.
 
Dr. sc. Ivan Jajić
Voditelj demonstratora - Katedra za informatiku