Priznavanje ispita iz Informatike

Popis Odluka Katedre za informatiku o priznavanju ispita može se dobiti na upit od nositeljice kolegija na mail lmilanovi@efzg.hr 

***************************************************************************************************************************************************

Kriteriji za priznavanje ispita
U skladu sa čl. 14 Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti, student koji je položio ispit na drugom visokom učilištu, ispit se može priznati ako predmet iz kojeg je ispit položen po svom sadržaju i opsegu odgovara predmetu koji je student upisao.
 
Članak 14.
"Predmeti kod kojih preklapanje u programu (uzimajući u obzir ishode učenja) iznosi otprilike 70% priznaju se studentu ukoliko je iz njih položio ispit. Priznaje se predmet, broj stečenih ECTS bodova i ocjena. U slučaju da je predmet odslušan, a nije položen ispit na instituciji domaćinu, matična institucija može studentu po povratku dozvoliti da pristupi polaganju ispita bez ponovnog slušanja dotičnog predmeta."

Postupak priznavanja ispita
1. Student koji je položio ispit za kojeg traži priznavanje predmeta Informatika na Ekonomskom fakultetu dostavlja putem Urudžbenog zapisnika za izv.prof.dr.sc. Ljubicu Milanović Glavan
  • Zamolbu za priznavanje ispita, ovjereni prijepis ocjena fakulteta na kojem je ispit prethodno položen i ovjerenu kopiju silabusa predmeta.
2. Na sljedećoj sjedinici Katedre za informatiku razmotrit će se priznavanje ispita, nakon čega će se studentu izdati rješenje o priznavanju ispita, potpisano od strane nositeljice kolegija.
3. Temeljem rješenja, student na sljedećem ispitnom roku može prijaviti ispit iz Informatike. 
4. Nakon prijave ispita, student se treba u roku od 3 dana od prijave javiti nositeljici ispita kako bi se dogovorio termin upisa ocjene.

***************************************************************************************************************************************************

Odabrane usporedbe kolegija Informatika sa kolegijima drugih fakulteta u Republici Hrvatskoj: U slučaju dodatnih pitanja studenti se mogu javiti nositeljici kolegija na mail ili u vrijeme konzultacija.