Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Diplomski studij - Sustavi upravljanja poslovnim procesima

šk.god. 2017/2018.

 

Osnovne informacije o predmetu - ciljevi predmeta, sadržaj, teme predavanja, ispitno gradivo, kolokvij, vježbe na računalima, pristupni radovi: Google Classroom


 
OBAVIJESTI
Studenti mogu dobiti potpis i u vrijeme konzultacija i u vrijeme upisa ocjena u ispitnim rokovima.
​Termine ispita pred povjerenstvom oglašava tajnica Katedre za informatiku na službenom obrascu, uz kabinet nastavnika ili na oglasnoj ploči Katedre.