Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Prof. dr. sc. Marijana Ivanov

 

Ime i prezime: Marijana Ivanov
Kabinet: 106
Telefon: 01-238 3108
E-mail: mivanov@efzg.hr
Web stranica www.efzg.hr/mivanov
 
Konzultacije i rokovi >>>

 

 

Nastava i znanost
Sveučilišni studij

Monetarna politika
Monetarna analiza

Osobne financije

 

Posljediplomski studij

Upravljanje likvidnošću

Biheviorističke financije
EBIP Monetary policy
Istraživački interesi monetarna politika,monetarna analiza,monetarne teorije, bankarski sustav, novac u međunarodnim plaćanjima