Opće informacije

Dobro došli na stranice studijskog smjera Menadžerska informatika!
U nastavku možete pronaći odgovore na najčešća pitanja.

Zašto upisati Integrirani studij Poslovna ekonomija, smjer Menadžerska informatika?
 
Živimo u svijetu digitalne transformacije i rastuće važnosti upravljanja znanjem! Svjedoci smo sve većeg broja primjera poslovnih modela koji svoju održivu konkurentsku prednost temelje na intenzivnoj primjeni informatike u poslovanju. Informatika se danas više ne koristi samo kao pozadinski "tehnološki" alat nego kao strateški partner poslovanju, odnosno kao sredstvo inovacije poslovanja i promjene poslovnog modela.

Teško je zamisliti iole učinkovito odvijanje poslovnih procesa u bilo kojoj djelatnosti bez intenzivne primjene informatike i informacijskih sustava. Stoga, efikasno upravljanje informacijama, informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama svakako spadaju među najvažnija poslovna znanja svakog menadžera. Digitalna transformacija uključuje elektroničko i mobilno poslovanje, upravljanje poslovnim procesima, potporu odlučivanju, informatički menadžment, provjera (revizija) uspješnosti informacijskih sustava, podatkovna analitika, rudarenje podataka i simulacijske igre. Navedenim područjima se povezuje poslovno i tehnološko tkivo poduzeća i važan su segment smjera Menadžerske informatike.
 
Studijski smjer Menadžerska informatika na jedinstven način objedinjuje poslovna (menadžerska) i informatička znanja. U tom će smislu, polaznici studijskog smjera Menadžerska informatika biti u mogućnosti odgovoriti na izazove digitalne transformacije i digitalizacije u poslovanju te postati kompetentni korisnici sustava za funkcioniranje i razvoj poslovanja te donošenje odluka, a istovremeno biti upoznati sa poslovnim konceptima i načinima prikupljanja, analize i interpretacije podataka kako bi mogli davati odgovore na ključna poslovna pitanja današnjice.
 

Katedra za informatiku prati najvažnije trendove digitalne ekonomije, „gamechanging” scenarije primjene digitalnih tehnologija u različitim industrijama i ukazuje na najvažnije karakteristike digitalnih poslovnih modela.

Studijski smjer Menadžerska informatika rezultat je velike potražnje za ekonomistima koji posjeduju visokospecijalizirano znanje informatike, a njegov je glavni cilj obrazovati vrhunske stručnjake koji korištenjem informacijske tehnologije mogu povećati konkurentnost poduzeća. Težište studija je na poslovnim primjenama informatike, pri čemu se izučavaju temeljna područja, metode i tehnike suvremene menadžerske informatike.

Obavezni kolegiji smjera uključuju sljedeće kolegije: Baze podataka, Informatizacija poslovnih procesa, Metode potpore odlučivanju, Skladištenje podataka, Informatički menadžment, Elektroničko poslovanje, Razvoj poslovnih aplikacija, Upravljanje poslovnim dokumentima, Sustavi za upravljanje poslovnim procesima, Revizija informacijskih sustava i Otkrivanje znanja iz baza podataka.

Izborni kolegiji smjera uključuju sljedeće kolegije: Upravljanje inovacijama, Modeliranje sistemskom dinamikom, Sigurnost informacijskih sustava i Menadžerske simulacijske igre.

Koje su mogućnosti zapošljavanja nakon završetka smjera Menadžerska informatika?

Studenti koji uspješno završe studijski smjer Menadžerska informatika mogu raditi kao stručnjaci u sljedećim područjima:
 
  • Informatički menadžment
  • Digitalna transformacija, sistem analitičari, IT revizija
  • IT sigurnost, kibernetička sigurnost
  • Analitika podataka, podatkovna znanost i podatkovni inženjering
  • Elektroničko i mobilno poslovanje
  • Upravljanje poslovnim procesima
  • Upravljanje bazama i skladištima podataka

Podaci ankete provedene među bivšim studentima odnosno diplomantima studijskog smjera Menadžerska informatika pokazuju kako je 42% ispitanika pronašlo posao u razdoblju kraćem od 6 mjeseci nakon diplomiranja, dok je 29% ispitanika pronašlo posao još za vrijeme studija na smjeru. 

Trebaju li studenti imati neko predznanje za upis smjera Menadžerska informatika?

Za rad sa softverskim rješenjima koja se koriste na predmetima smjera Menadžerska informatika dovoljno je osnovno predznanje stečeno na kolegijima Informatika i Poslovni informacijski sustavi. Nastavnici smjera pomoći će studentima u savladavanju potrebnih vještina te će ih osposobiti za daljnje učenje i samostalan rad neophodan u području menadžerske informatike.

Kako je organizirana nastava na smjeru Menadžerska informatika?

Nastava na smjeru Menadžerska informatika koristi organizirana je kroz suvremene nastavne metode koje uključuju rad na projektima korištenjem vrhunskih softverskih alata, kroz timski rad i prijateljsku atmosferu. Najveći dio nastave organiziran je u obliku prikaza i diskusije poslovnih slučajeva, dok kroz rad na računalima studenti izrađuju prototipove konkretnih poslovnih projekata čime se aktivno uči kako rješavati poslovne probleme, stiče iskustvo u timskom radu i vođenju projekata te prezentiranju rezultata svoga rada.

Bit će nam drago ako se odlučite za daljnje obrazovanje iz područja Menadžerske informatike te se radujemo zajedničkim projektima i budućoj suradnji! S veseljem vas očekujemo!