Diplomski rad

Postupak prijave diplomskog stručnog rada:

VAŽNI DOKUMENTI I LINKOVI:

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada (docx)
Online obrazac za prijavu teme diplomskog rada (link)
Upute za prijavu, pisanje i obranu diplomskog rada (PDF)
Primjer prijave diplomskog rada (PDF) 

KORAK 1: DOGOVOR S MENTOROM I PRIPREMA PRIJAVE

Student s mentorom dogovara temu diplomskog rada i priprema prijavu teme.
Mentori mogu biti nastavnici najmanje u zvanju docenta ili post-doktorandi uz odobrenje Fakultetskog vijeća.

KORAK 2: PRIPREMA OBRASCA ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA 

Nakon što se student dogovori s mentorom o temi diplomskog rada i svim detaljima vezanim za istraživanje, potrebno je pripremiti obrazac za prijavu diplomskog rada (u docx formatu) koji se može preuzeti iznad. 
Student šaljem obrazac mentoru na potvrdu. Mentor unosi podatke o članovima povjerenstva za obranu diplomskog rada.

KORAK 3: SLANJE PRIJAVE TEME PUTEM ONLINE OBRASCA 

Nakon što mentor odobri obrazac prijave (popunjen u docx formatu), student popunjava online obrazac za prijavu teme diplomskog rada, koji se sastoji od sljedećih polja (uz ostala):

Ime i prezime studenta
JMBAG
Naslov teme
Naziv mentora
Članovi povjerenstva

Obrascu se prilaže prijava teme u PDF formatu.

Prijavnu dokumentaciju treba dostaviti u sljedećim rokovima:
10. - 20.02.
10. - 20. 05.
20. - 30. 06.
01. - 10.09.
10. - 20.11. 

KORAK 4: ODLUKA VIJEĆA STRUČNOG STUDIJA
Odluka o prihvaćanju teme će biti objavljena u narednih 14 dana u sekciji - Prihvaćene teme diplomskih radova (ispod koraka 5).

KORAK 5: PISANJE DIPLOMSKOG RADA
Kada je odabrana tema diplomskog rada formalno odobrena, studenti pišu svoj rad, te s mentorom dogovaraju dinamiku čitanja i predaje rada. Nakon što mentor odobri predaju diplomskog rada, student predaje rad u referadu.

KORAK 6: OBRANA DIPLOMSKOG RADA 

Obrana diplomskog rada se održava pred Povjerenstvom za obranu, koje čine mentor i imenovani članovi povjerenstva. Student tijekom obrane diplomskog rada iznosi ciljeve rada, rezultate rada i zaključak, pri čemu u dogovoru s mentorom priprema usmeno izlaganje ili izlaganje uz pomoć Power Point prezentacije. Nakon izlaganja članovi Povjerenstva za obranu postavljaju pitanja i donose odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju diplomskog rada.

Prihvaćene teme diplomskih radova

(*** pristup zapisniku sjednice Vijeća moguć je isključivo sa @net.efzg.hr fakultetskim Google računom ***)

Održane sjednice Vijeća Specijalističkog diplomskog stručnog studija Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru

Napomena:

​Vijeće stručnog diplomskog studija Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru donosi 3 vrste odluka o prijavama tema diplomskih radova. 

1. Prijava teme se prihvaća i nema primjedbi. Student u suradnji sa mentorom počinje sa izradom diplomskog rada, bez promjenama u odnosu na prijavu.
2. Prijava teme se prihvaća uz izmjene. Student u suradnji sa mentorom mijenja prijavu sukladno komentarima/zahtjevima Vijeća, ali ne predaje ponovo prijavu u sustav. U skladu sa napravljenim promjenama počinje sa izradom diplomskog rada.
3. Prijava teme se odbija. Student u suradnji sa mentorom mijenja prijavu sukladno komentarima/zahtjevima vijeća i ponovo predaje prijavu u sustav. 

Termini obrane diplomskih radova u 2024. godini.

1. termin - 26.2.2024. - 1.3.2024. godine
2. termin - 15.4.2024. - 19.4.2024. godine
3. termin - 24.6.2024. - 5.7.2024. godine
4. termin 16.9.2024. - 30.9.2024. godine
5. termin 21.10.2024. -25.10.2024. godine

Potpis prijavnica diplomskih radova

Prijavnice za diplomske radove potpisuju se u kabinetu: A-19, prizemlje odnosno prema dogovoru s mentorom.

Molimo vas da prijavnice ostavite i preuzmete kod tajnice Katedre za informatiku, gospođe Ruže Papić (Kabinet: A-19, prizemlje).

Termini kada prof.dr.sc. Vesna Bosilj Vukšić potpisuje prijavnice:
 • srijeda 12.6.2024. u 15h
 • srijeda 19.6.2024. u 15h
 • srijeda 26.6. 2024. u 15h
 • srijeda 03.07.2024. u 15h
 • utorak, 16.07.2024. u 14h

Najave obrane diplomskih radova

 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG:  0067606869   pod naslovom "MODELIRANJE BAZE PODATAKA KAO POTPORA POSLOVANJU: STUDIJA SLUČAJA VATROGASNE JEDINICE" održat će se 03.07.2024. godine u 15:15h u dvorani 33 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Ana-Marija Stjepić
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Katarina Ćurko, prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0336041345 pod naslovom "Digitalna transformacija poslovanja s ciljem stvaranja agilnih zaposlenika" održat će se 24.06.2024. godine u 11:30 u dvorani 32 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Spremić, izv. prof. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG:  0231035586  pod naslovom "Uloga alata Power Query u poslovnoj inteligenciji" održat će se 02.07.2024. godine u 13:00 u kabinetu A507 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Jasmina Pivar
  • povjerenstvo: dr. sc. Jasmina Pivar, prof. dr. sc. Katarina Ćurko, prof. dr. sc. Nikola Vlahović
    
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067607621 pod naslovom "Metode plaćanja putem Interneta - Istraživanje iskustva i stavova potrošača s područja grada Zagreba o metodama plaćanja putem Interneta“ održat će se 02.07.2024. godine u 12:00 u kabinetu A507 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Jasmina Pivar
  • povjerenstvo: dr. sc. Jasmina Pivar, prof. dr. sc. Božidar Jaković, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067606372 pod naslovom "Uloga utjecajnih osoba na društvenim medijima pri donošenju odluke o izboru turističke destinacije za putovanje kod Generacije Z" održat će se 25.06.2024. godine u 10:00 u dvorani 36 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: doc. dr. sc. Tanja Komarac
  • povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, dr. sc. Dalia Suša Vugec, doc. dr. sc. Tanja Komarac
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG:  0135233488  pod naslovom "USPOREDBA ONLINE I TRADICIONALNE KUPOVINE MUŠKE I ŽENSKE ODJEĆE U HRVATSKOJ" održat će se 15.04.2024. godine u 15:30 u kabinetu B411 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: prof. dr. sc. Blaženka Knežević
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, izv. prof. dr. sc. Dario Dunković, izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067590945 pod naslovom "Zeleno umrežavanje: Održivi pristup energetski učinkovitim informacijsko-komunikacijskim sustavima" održat će se 18.12.2023. godine u 11:00 u dvorani 54 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, dr. sc. Jasmina Pivar, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0248059266 pod naslovom "Namjera ponovne kupovine proizvoda kod korisnika platformi društvenih medija baziranih na kratkom video sadržaju" održat će se 20.09.2023. godine u 10:00 u dvorani 37 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: doc. dr. sc. Tanja Komarac
  • povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, dr. sc. Dalia Suša Vugec, doc. dr. sc. Tanja Komarac
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067555340 pod naslovom "Korištenje društvenih mreža za promociju proizvoda i njihov utjecaj na navike potrošača" održat će se 26.09.2023. godine u 8:30 u dvorani 54 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, doc. dr. sc. Tanja Komarac, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067557158 pod naslovom "Utjecaj implementacije ERP sustava na performanse poduzeća" održat će se 26.09.2023. godine u 9:45 u dvorani 55 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Mario Spremić, dr. sc. Jasmina Pivar, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067572436 pod naslovom "Kritička analiza odabranih alata za upravljanje znanjem" održat će se 26.09.2023. godine u 15:00 u dvorani 54 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067547880 pod naslovom "Utjecaj umjetne inteligencije na primjenu alata za upravljanje znanjem" održat će se 26.09.2023. godine u 15:30 u dvorani 54 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, dr. sc. Dalia Suša Vugec
  
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067519165 pod naslovom "Upravljanje dostavnim procesima u logistici primjenom informacijske tehnologije" održat će se 20.10.2022. godine u 15:00 u dvorani 54 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Katarina Ćurko, izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067534261 pod naslovom "Primjena zelenog računarstva u pametnim gradovima: primjer pametnog grada Barcelone" održat će se 20.10.2022. godine u 14:30 u dvorani 54 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Katarina Ćurko, izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067545961 pod naslovom "Modeliranje procesa otvorenog postupka javne nabave" održat će se 28.09.2022. godine u 9:00 u dvorani 4 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0055481719 pod naslovom "Primjena nativnih aplikacija kod učenja stranih jezika" održat će se 28.09.2022. godine u 8:30 u dvorani 4 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Nikola Vlahović, izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0067574612 pod naslovom "Digitalna tehnologija u poučavanju i njen utjecaj na današnje obrazovanje" održat će se 28.09.2022. godine u 8:00 u dvorani 4 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, dr. sc. Dalia Suša Vugec
 
 • Obrana diplomskog rada autora/ice JMBAG: 0117200406 pod naslovom "Robotski sustavi automatizacije i njihov utjecaj na ljudski faktor u poslovanju" održat će se 12.07.2022. godine u 11 sati u dvorani 54 Ekonomskog fakulteta - Zagreb
  • mentorica: dr. sc. Dalia Suša Vugec
  • povjerenstvo: prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Milanović Glavan, dr. sc. Dalia Suša Vugec