Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Informacije o kolegijima na Integriranom studiju:

Osnove marketinga 


Međunarodni marketing


Upravljanje markomInformacije o kolegijima na Diplomskom studiju - smjer Marketing:

Marketinško planiranje