Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Međunarodni marketing

Kolegij Međunarodni marketing

Kolegij "Međunarodni marketing" obvezni je kolegij za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije smjera Marketing koji se izvodi u devetom semestru. Nastava se ak. god. 2020./2021. izvodi online pomoću platforme Google Meets (https://meet.google.com/). Upute kako pristupiti online predavanju nalaze se na sustavu za e-učenje Merlin i na Google classroomu.


Informacije i materijali za nastavu

Informacije i materijali za nastavu za kolegij „Međunarodni marketing“ objavljeni su na sustavu za e-učenje Merlin (https://moodle.srce.hr/2020-2021/). Za pristup sustavu Merlin studentima je potreban AAI korisnički identitet, koji se može se dobiti slanjem zahtjeva na aai@efzg.hr.


Ulaz u sustav MerlinIspitne rokove možete vidjeti ovdje.


izv. prof. dr. sc. Zoran Krupka