Prihvaćene teme diplomskih radova

Održane sjednice Vijeća Diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije - smjer Menadžerska informatika