Ekonomski fakultet - Zagreb

Biografija

Prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić rođena je u Novskoj 1976. godine. Diplomirala je i magistrirala iz područja Financija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je zaposlena od 1999. godine na Katedri za Ekonomiku poduzeća. Doktorirala je 2007. na the University of Greenwich Business School iz područja Risk Managementa. U zvanje docentice izabrana 2008. godine, u zvanje izvanredne profesorice 2013. godine, a u zvanje redovite profesorice 2018. godine. Gostujuća je profesorica na the School of Economics and Business, University of Ljubljana. Danijela Miloš Sprčić osmislila je i predložila uvođenje sljedećih kolegija u nastavni plan i program Ekonomskog fakulteta Zagreb, čija je nositeljica i izvođač - kolegij „Upravljanje rizicima“ koji se izvodi na sveučilišnom integriranom studiju Poslovne ekonomije, kolegij „Corporate Risk Management“ koji se izvodi na međunarodno akreditiranom preddiplomskom studiju „Bachelor's Degree in Business“ (BDiB), kolegij „Strateško upravljanje rizicima“ na specijalističkom poslijediplomskom studiju Poslovno upravljanje – MBA te kolegij „Upravljanje rizicima“ na specijalističkom poslijediplomskog studiju Financijska analiza. Osim navedenih kolegija, Danijela Miloš Sprčić nositeljica je kolegija „Osnove financiranja poduzeća“ na stručnom preddiplomskom studiju Računovodstvo i financije te sudjeluje u izvođenju nastave na sveučilišnom preddiplomskom studiju iz kolegija Poslovne financije i Analiza i vrednovanje. Na poslijediplomskog studiju Poslovno upravljanje - MBA sunositeljica je kolegija „Financijski menadžment“ dok je na poslijediplomskim studijima Računovodstvo i porezi te Financijsko izvještavanje, revizija i analiza sunositeljica kolegija „Korporacijske financije“.
 
Napisala je i objavila, samostalno ili u koautorstvu, veći broj znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom, nekoliko monografija i uredničkih knjiga te veći broj radova u časopisima važnim za struku. Područja istraživačkog interesa su poslovne financije, analiza i mjerenje rizika, sustavi integriranog (strateškog) upravljanja rizicima, analiza rizika u energetskom sektoru, vrednovanje poduzeća, poslovna analiza i razvoj financijskih tržišta. Njezini radovi objavljeni su u uglednim međunarodnim publikacijama poput časopisa Risk Management, Research in International Business and Finance, E a M: Ekonomie a Management, EuroMed Journal of Business, Electrical Power and Energy Systems, Journal of Destination Marketing and Management, Zagreb International Review of Economics and Business (ZIREB), Montenegrin Journal of Economics, Ekonomski pregled, Financijska teorija i praksa  i dr. Njezin samostalni rad „Perspektive razvoja hrvatskog tržišta korporacijskih obveznica“ objavljen 2004. godine u časopisu Financijska teorija i praksa nagrađen je godišnjim nagradama „Dr. Marijan Hanžeković“ i „Mijo Mirković“ za 2004. godinu, a samostalni rad „Corporate risk management rationales: evidence from Croatian companies“ objavljen u Ekonomskom pregledu nagrađen je godišnjom nagradom „Mijo Mirković“ za 2007. godinu. U 2013. godini Danijela Miloš Sprčić nagrađena je godišnjom nagradom „Mijo Mirković“ za samostalno autorsko djelo s posebnim doprinosom za razvoj ekonomske znanosti. Nagrada je dodijeljena za monografiju "Upravljanje rizicima - temeljni koncepti, strategije i instrumenti".
 
U razdoblju od 2014. do 2017. Danijela Miloš Sprčić bila je voditeljica međunarodnog istraživačkog projekta "Utjecaj integriranog upravljanja rizicima na uspješnost poslovanja poduzeća nakon globalne financijske krize" financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu na kojem su sudjelovali istraživači s priznatih i međunarodno akreditiranih sveučilišta - USC Marshall School of Business, University of Southern California i the School of Economics and Business, University of Ljubljana. Od 2014. do 2017. godine bila je članica istraživačkog tima na multidisciplinarnom projektu Hrvatske zaklade za znanost “Electric Vehicle Battery Swapping Station” pod vodstvom Zavoda za visoki napon i energetiku, Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Članica je multidisciplinarnog istraživačkog tima na projektu Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije“ financiranog od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a unutar poziva „Ulaganje u znanost i inovacije“ za razdoblje 2019-2022. Projekt vodi Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu, dok su Ekonomski fakultet Zagreb i Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Sveučilišta u Osijeku partneri na projektu.
 
Članica je međunarodnog udruženja profesionalnih menadžera rizika (PRMIA) i Hrvatske udruge korporativnih rizničara (HUKR). Pozvani je predavač na znanstvenim i stručnim konferencijama iz područja financija, upravljanja rizicima, korporativnog upravljanja i revizije. Kroz svoj stručno djelovanje i projekte suradnje s gospodarstvom, surađivala je s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe, Ekonergom, Hrvatskom lutrijom, Hrvatskom elektroprivredom, Podravkom, Ericsson Nikola Tesla, Hrvatskim izvoznicima, Hrvatskom revizorskom komorom, Hrvatskom udrugom računovođa i financijskih djelatnika te drugim organizacijama. U registru znanstvenih istraživača u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upisana je pod brojem 234566.
 
Danijela Miloš Sprčić je udana i majka dvoje djece.