Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Biografija

DANIJELA MILOŠ SPRČIĆ

CURRICULUM VITAE

OBRAZOVANJE
 
Danijela Miloš Sprčić izvanredna je profesorica na Katedri za Ekonomiku poduzeća. Završila je osnovnu školu i opću gimnaziju u Novskoj. Diplomirala je na smjeru „Financije“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Znanstveni poslijediplomski studij „Financije poduzeća“ upisala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je magistrirala 2003. godine obranom znanstvenog magistarskog rada „Financiranje hrvatskih poduzeća emisijom obveznica“. Od 2000. godine uključena je u EDAMBA doktorski program u okviru kojeg je 2002. godine boravila na usavršavanju iz područja kvalitativne i kvantitativne istraživačke metodologije u Soreze u Francuskoj organiziranom od strane European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration.
 
Početkom 2004. dobila je stipendiju The British Scholarship Trust-a u sklopu koje odlazi na tromjesečni studijski boravak na University of Greenwich Business School, Old Royal Naval College u Londonu, gdje ostvaruje dobru suradnju na Katedri za financije i računovodstvo te nastavlja doktorski studij na University of Greenwich. U svibnju 2007. doktorirala je obranom doktorske disertacije pod nazivom „Corporate Risk Management Practices: Evidence from Croatian and Slovenian Companies“. Radi provođenja istraživanja na slovenskim poduzećima boravila je kao gost istraživač na Ekonomskoj fakulteti Sveučilišta u Ljubljani u razdoblju od travnja 2006. do prosinca 2006.

NASTAVNA AKTIVNOST
 
Od 1999. godine do danas profesorica Danijela Miloš Sprčić zaposlena je na Katedri za Ekonomiku poduzeća. Njen dosadašnji znanstveni i istraživački rad usmjeren je financijskoj analizi, upravljanju korporacijskim rizicima te razvoju tržišta korporacijskih obveznica. Nositeljica je kolegija Upravljanje korporacijskim rizicima, Corporate Risk Management (BDiB), Strateško upravljanje rizicima (SPDS MBA), Korporativne financije (SPDS SIKU), Korporacijsko financiranje (SPDS FIRA), sunositeljica kolegija Financijski menadžment (SPDS MBA). Na preddiplomskom sveučilišnom studiju predaje Poslovne financije, Corporate finance (BDiB) i Investicijsku analizu, a na stručnom studiju Osnove financiranja poduzeća.
 
Nositeljica je kolegija "Financijsko upravljanje" na programu edukacije Ovlaštenih internih revizora u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika u kojem sudjeluje od 2002. godine. Od 2014. godine nositeljica je kolegija "Ekonomika poslovanja" na programu stručnog osposobljavanja za zvanje ovlaštenog revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore. Od 2002. do 2010. godine predavala je na međunarodnoj ljetnoj školi „Danubia“ u organizaciji Ekonomskog sveučilišta u Beču (University of Economics Vienna) i Erste Grupe u suradnji s Ekonomskim fakultetom Zagreb te ekonomskim fakultetima iz Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunjske i Srbije.
 
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKA AKTIVNOST 
 
Objavila je 17 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom, dvije monografije, jednu uredničku knjigu, 7 poglavlja u knjigama te 10tak znanstvenih I stručnih radova u domaćim časopisima važnim za struku. Njezin znanstveni rad „Perspektive razvoja hrvatskog tržišta korporacijskih obveznica“ objavljen u časopisu Financijska teorija i praksa, 4/2004. nagrađen je godišnjim nagradama Dr. Marijan Hanžeković i Dr. Mijo Mirković za 2004. godinu. Znanstveni rad „Corporate risk management rationales: evidence from Croatian companies“ objavljen u Ekonomskom pregledu nagrađen je godišnjom nagradom Dr. Mijo Mirković za 2007. godinu. U 2013. godini Danijela Miloš Sprčić nagrađena je godišnjom nagradom Mijo Mirković za samostalno autorsko djelo s posebnim doprinosom za razvoj ekonomske znanosti. Nagrada je dodijeljena za monografiju "Upravljanje rizicima - temeljni koncepti, strategije i instrumenti".
 
Voditeljica je međunarodnog istraživačkog projekta "Utjecaj integriranog upravljanja rizicima na uspješnost poslovanja poduzeća u razdoblju globalne financijske krize" dijelom financiranog iz sredstava Sveučilišta u Zagrebu. U projektu sudjeluju istraživači s priznatih sveučilišta (USC Marshall School of Business, University of Southern Calofornia, Bocconi Univerity i Faculty of Economics and Business, University of Ljubljana.)
 
Član je uređivačkog odbora znanstvenih časopisa „Journal of Finance and Investment Analysis“ u izdanju International Scientific Press, "Journal of Economy, Business and Financing" u izdanju SCI-pub, Thomson Ltd., Slovakia te "Journal of Business Case Studies" u izdanju the Clute Institute, SAD. Recenzent je za časopise Quarterly Review of Economics and Finance, Journal of Finance and Investment Analysis, International Journal of Emerging Markets, International Journal of Transitions and Innovation Systems, Journal of Economy, Business and Financing, Journal of Business Case Studies, Ekonomska istraživanja, Ekonomski pregled i Zbornik Ekonomskog fakulteta.
 
STRUČNA AKTIVNOST
 
Član je Međunarodnog udruženja Profesionalnih Menadžera Rizika (PRMIA) te Croatian Institute of Directors (CID). U svom stručnom djelovanju bavi se implementacijom Integriranog upravljanja rizicima (eng. Enterprise Risk Management) u poduzećima. Radi kao savjetnica i financijska analitičarka na projektima vezanim uz identifikaciju, kvantifikaciju i upravljanje rizicima, analize isplativosti investicijskih ulaganja te procjene vrijednosti poduzeća.