Doc. dr. sc. Andrija Sabol

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Andrija Sabol
Ime i prezime
Andrija Sabol
Kabinet
310
Telefon
Konzultacije
  • Za vrijeme ispitnih rokova konzultacije će se održavati u terminu prethodno dogovorenom putem e-maila.
Biografija