Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

DIPLOMSKI RADOVI

Studenti prilikom izrade popisa literature diplomskog rada moraju se pridržavati sljedećih uputa.