Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

OBAVIJEST
Komisijski ispit za studente koji su prijavili ispitni rok 19.9.2022. održat će se 20.9.2022. u 15h u dvorani 10.
DIPLOMSKI RADOVI

Studenti prilikom izrade popisa literature diplomskog rada moraju se pridržavati sljedećih uputa.

Studenti koji namjeravaju diplomirati u rujnu 2022. godine, moraju poslati na čitanje mailom cjelovitu i formatiranu verziju diplomskog rada- u tjednu od 29.8. do 2.9.2022.