Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima
DIPLOMSKI RADOVI

Studenti prilikom izrade popisa literature diplomskog rada moraju se pridržavati sljedećih uputa.

Studenti koji namjeravaju diplomirati u rujnu 2022. godine, moraju poslati na čitanje mailom cjelovitu i formatiranu verziju diplomskog rada- u tjednu od 29.8. do 2.9.2022.