Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegiji

Sveučilišni integrirani diplomski studij
Poslovne financije
Investicijska analiza
Budžetiranje kapitala


Stručni preddiplomski studij
Osnove financiranja poduzeća


Stručni diplomski studij
Osnove analize vrijednosnih papira
Analiza ulaganja u energiju i okoliš