Izv. prof. dr. sc. Martina Sopta Ćorić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Martina Sopta Ćorić
Ime i prezime
Martina Sopta
Kabinet
302
Telefon
Konzultacije
  • Srijeda: 18:00 - 20:00
  • I prema dogovoru sa studentima
Biografija