Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Osnove marketinga

Sve informacije o kolegiju Osnove marketinga studentima aktualne generacije su dostupne putem sustava Merlin i Google Classroom.