Knjižnični edukacijski programi

Kroz edukacijske programe KDC svojim korisnicima pomaže steći vještine potrebne za samostalno snalaženje u svijetu informacijsko-komunikacijske tehnologije.


Edukacijski programi:
  • besplatni su za članove KDC-a
  • organiziraju se grupno, individualno, ponudom unaprijed predviđenih termina i usmenim/pismenim dogovorom s nastavnikom
  • mogu se odnositi na neku od ponuđenih tema, ali je moguće dobiti prilagođeni sadržaj prema potrebama polaznika
  • izvode se na hrvatskom ili engleskom jeziku
  • prijavljuju se putem adrese: knjiznica@net.efzg.hr (iznimno putem online obrasca koji je dostupan u dijelu opisa radionice/tečaja)


Studentima polaznicima izdaje se KDC ili EDC Potvrda o završenom tečaju/radionici.

U svrhu poboljšanja kvalitete programa na završetku radionice/tečaja se popunjava kratki anketni listić.

Tečajevi/radionice:

alternatetext Tečaj: Informacijska pismenost

Kroz tečaj Informacijska pismenost polaznike će se upoznati s osnovama informacijske pismenosti, strategijom pretraživanja, vrstama i vrednovanjem informacijskih online izvora, izvorima informacija u KDC-u i načinima korištenja istih (REPEFZG, discovery sustav, online katalog, Digitalna knjižnica, baze podataka…), otvorenim pristupom, citiranjem literature, plagiranjem… Po završenom tečaju polaznik će naučiti koja je važnost informacijske pismenosti u visokoškolskom obrazovanju, na koji način ispravnom selekcijom i interpretacijom informacija u digitalnom okruženju doći do dobrih informacija, kako kritički evaluirati online izvore i kako ih koristiti.
 
Tečaj je namijenjen svim korisnicima KDC-a tijekom cijele godine.
Trajanje tečaja: okvirno 90 minuta


eu izvori podataka Interaktivna radionica: EU izvori podataka

Kroz interaktivnu radionicu EU izvori podataka polaznicima će se osigurati proaktivna distribucija poruka i komunikacijskih proizvoda o prioritetima i ključnim inicijativama EU-a. Program obuhvaća osnovne podatke o EU, EU Bookshop, Eurostat, Eurobarameter - tehnike pretraživanja i razumijevanja dobivenih podataka, pregled ostalih relevantnih baza podataka i izvora podataka. Nakon radionice polaznik će naučiti osnovne podatke o EU te samostalno prepoznati i koristiti relevantne izvore podataka o EU.
Sadržaj radionice moguće je prilagoditi potrebama pojedinog kolegija, događanja, stupnja studija ili potrebi korisnika.
 
Radionica je namijenjena svim korisnicima KDC-a tijekom cijele godine prijavom na knjiznica@net.efzg.hr, kao i prema unaprijed definiranim terminima prijavom putem online obrasca.
Trajanje radionice: okvirno 60 minuta


alternatetext  Interaktivna radionica: Turnitin

Na EFZG-u se već niz godina za provjeru izvornosti/originalnosti radova koristi alat Turnitin. Provjeru SPDS radova i doktorskih radova obavlja KDC, a diplomskih i završnih radova mentor. U oba slučaja mentor je obvezan dostaviti Turnitin potvrdu u nadležnu referadu Fakulteta. 
NOVO!!! Uz postojeću praksu od sada će biti omogućen i drugi način provjere originalnosti bilo koje vrste rada izravnom komunikacijom između studenta i mentora. Preporuka je da i student i mentor prođu program edukacije u KDC-u. U slučaju primjene ove vrste provjere mentor je i dalje dužan dostaviti nadležnoj referadi Turnitin potvrdu.  
Kroz radionicu polaznike će se upoznati s osnovnim informacijama o pojmu izvornosti rada i plagiranja, osnovnim informacijama o Turnitinu, načinu korištenja Turnitina i kako interpretirati izvještaj. Nakon završetka radionice polaznici će biti osposobljeni za samostalno korištenje alata Turnitin.
 
Radionica je namijenjena isključivo nastavnom osoblju KDC-a tijekom cijele godine, kao i prema unaprijed definiranim terminima. Prijave su obvezne putem online obrasca.
 
Za studente će se održavati individualno putem prijave na knjiznica@net.efzg.hr.
Trajanje radionice: okvirno 60 minuta


knjižnične usluge Interaktivna radionica: CANVA, internetski alat za grafički dizajn

Canva je brz i jednostavan web alat za grafički dizajn koji se koristi za dobivanje profesionalnijeg izgleda prilikom izrade prezentacija, postera i infografika. Kroz radionicu polaznicima će biti predstavljen alat Canva, način logiranja na stranicu i personalizirano korištenje alata, opcije korištenja alata, autorska prava na korištenje dostupnih materijala te praktična izrada i kreiranje različitih materijala prilagođenih potrebama polaznika. Nakon završene radionice polaznici će biti upoznati s mogućnostima Canve te će moći samostalno koristiti alat za izradu vlastitog personaliziranog materijala.

Radionica je namijenjena zaposlenicima i studentima Fakulteta prema unaprijed definiranim terminima izvođenja radionice. Prijave su obvezne putem online obrasca.
Postoji mogućnost dogovora za grupu mimo ponuđenog termina.
Trajanje radionice: okvirno 60 minuta


U pripremi!!!

citiranje i referenciranje Interaktivna radionica: Osnove rada za upravljanje referencama

Radionica je osmišljena za polaznike koji žele znati više o alatima za upravljanje referencama prilikom izrade bilo koje vrste radova s ciljem osiguravanja brzog i jednostavnog pronalaženja izvora na koje se autor poziva. Polaznike će se kroz praktičan rad educirati za osnovno korištenje besplatnih alata za izradu, pohranu i organizaciju bibliografskih zapisa: ZOTERO i MENDELEY. Program radionice obuhvaća osnovne informacije o pojmu referenciranja, vrstama i mogućnostima korištenja alata za upravljanje referencama, osnovnim informacijama i načinima korištenja alata Zotero i Mendeley. Nakon radionice polaznik će steći osnovnu razinu znanja o alatima Zotero i Mendeley te će se moći samostalno koristiti njima za izradu bibliografskih izvora, umetanje referenci i uređivanje bibliografskih referenci.

Radionica je namijenjena svim korisnicima KDC-a tijekom cijele godine.
Trajanje radionice: okvirno 60 minuta