Posudba knjižnične građe

Opća pravila korištenja knjižnice i knjižničnog fonda:

Za veće torbe i jakne koristiti se garderoba (izuzetak torba s laptopom).
Korisnici koji nisu članovi knjižnice moraju se javiti na pult za posudbu kako bi mogli koristiti knjižnicu i njezine usluge.
Za korištenje usluga i knjižnične građe KDC-a korisnik je dužan predočiti indeks i/ili osobnu iskaznicu i/ili putovnicu i/ili e-indeks (x-ica), izuzevši Računalnu radionicu gdje je dužan predočiti isključivo indeks ili e-indeks (x-ica).
Posudba i povrat se vrše na uređaju za samozaduživanje ili na pultu za posudbu.
Zakasnina se plaća gotovinom na pultu za posudbu. Ukoliko zakasnina nije podmirena onemogućena je daljnja posudba.
Produženje posudbe moguće obaviti na pultu za posudbu, telefonom ili e-mailom.
Za vrijeme praznika rok povrata se produžava za onoliki broj dana koliko je knjižnica zatvorena.
Pravila korištenja knjižnice i knjižnične građe definirana su Pravilnikom o radu KDC-a.


Redovna posudba knjiga:

Redovna posudba traje 30 dana uz mogućnost jednog produženja za 15 dana.
Produženje roka posudbe moguće je ako primjerak nije u zakasnini i ako nije rezerviran.
Knjige u otvorenom pristupu na lokacijama Spremište (SPR) i Udžbenici (U) korisnici mogu pronalaziti samostalno ili uz pomoć dežurnih djelatnika.
Knjige u zatvorenim spremištu na lokaciji Depo III (D3) potrebno je unaprijed naručiti.
Istovremeno se mogu posuditi 3 knjige.
Zakasnina: 1 kuna / 0,13 EUR po danu kašnjenja za svaku posuđenu knjigu.


Posudba BDIB zbirke:

BDIB zbirku čine udžbenici namijenjeni studijskom programu na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business.
Pravo posudbe imaju studenti BDIB studija i studenti koji slušaju pojedini jedan ili više BDIB kolegija.
Prvenstvo posudbe imaju studenti BDIB studija.
Rok posudbe je 150 dana.
Za BDIB studente nema ograničenja posudbe iz BDIP zbirke.
Zakasnina: 1 kuna / 0,13 EUR po danu kašnjenja za svaku posuđenu knjigu.


Posudba CD građe:

Posudba traje maksimalno 3 dana.
Građa se naručuje najmanje jedan dan unaprijed.
Posuđuju se završni radovi i disertacije na CD-ima koji u signaturi imaju oznaku (e).
Moguće naručiti i posuditi do 5 radova (bez obzira na broj posuđenih tiskanih publikacija).
Zakasnina 5 kuna / 0,66 EUR po danu kašnjenja za svaki posuđeni CD.


Rad u čitaonici:

Čitaonički primjerci udžbenika s oznakom KDC, Referentna zbirka i WTO zbirka (World Tourism Organization UNWTO) nalaze se na policama u čitaonici (ispod Galerije).
Tiskane domaće i strane časopise potrebno je unaprijed naručiti.
Knjige iz otvorenog pristupa s oznakama SPR ili U mogu se čitati unutar čitaonice, ali ne i iznositi izvan knjižnice bez prethodne posudbe na uređaju za samozaduživanje ili na pultu za posudbu.
Nakon korištenja građu ostaviti na kolicima ili pultu za posudbu.
Fotokopiranje – provjeriti s djelatnikom na pultu.


Naručivanje građe:

Građa se naručuje najmanje jedan dan unaprijed.
Narudžbenice se predaju osobno na pultu za posudbu ili putem elektroničke pošte.
Naručuju se knjige iz zatvorenog spremišta s oznakom D3, tiskani časopisi i završni radovi i disertacije (tiskani i na CD-u).
Obrasci za narudžbu:


Rezervacije:

Rezervirati se mogu samo posuđeni primjerci.
Za rezervaciju posuđene građe potrebno je prijaviti se u knjižnični katalog.

Kako rezervirati knjigu u katalogu (ZAKI) - upute za korisnike:

alternatetext