Potpora istraživanju

KDC pruža potporu znanstvenim i razvojnim istraživanjima u skladu s potrebama Fakulteta tako što samostalno ili u suradnji sa znanstveno-istraživačkim timovima:

 • promiče važnost prosudbe i vrednovanja znanstvenoga rada,
 • sudjeluje u inoviranju sustava znanstvene komunikacije i osiguravanju smjernica za ulaganja u usluge i infrastrukturu,
 • prati znanstvenu produktivnost Fakulteta
 • izrađuje bibliometrijske analize i i druge metrijske analize i usluge, te daje pokazatelje o znanstvenoj produktivnosti znanstvenika i ustanove (otvrde u svrhu izbora u viša znanstvena zvanja, projekte, citiranost, indeksiranost časopisa u bazama podataka, fakultetskih znanstvenih nagrada, izvješća o radu Sveučilišta u Zagrebu, financiranje znanstveno-nastavne djelatnosti itd.),
 • aktivno podržava inicijative otvorene znanosti, razvijajući i održavajući informacijske sustave za područje znanosti i visokog obrazovanja te tu uslugu pružaju istraživačima, nastavnicima, studentima, gospodarstvenicima i javnosti,
 • izgrađuje i održava informacijsku infrastrukturu za pohranjivanje, dugoročno očuvanje i osiguravanje pristupa i korištenja publikacija, istraživačkih podataka, softvera i drugih proizvoda znanstveno-istraživačkog rada u otvorenom pristupu,
 • pruža potporu znanstvenoj komunikaciji kroz suradnju u nakladničkoj djelatnosti,
 • ujednačava, usustavljuje, revidira i ažurira znanstvene profile znanstveno-nastavnog osoblja i znanstvenog osoblja,
 • surađuje u stručnim i znanstvenim projektima i programima matične ustanove,
 • surađuje u programima popularizacije znanosti,
 • surađuje s ostalim ustanovama u akademskoj i znanstvenoj zajednici u svrhu poboljšanja dostupnosti znanstvenih informacija,
 • dodjeljuje digitalni identifikacijski objekt (DOI) člancima fakultetskih časopisa,
 • vrši provjeru izvornosti fakultetskih znanstveno-istraživačkih i drugih radova (Turnitin i iThenticate),
 • usmjerava i upućuje korisnike, ponajprije studente, znanstveno-nastavno osoblje i znanstveno osoblje za korištenje knjižnice i informacijskih izvora,
 • izvodi različite vrste edukacijskih programa za korisnike, uključujući i edukacijske programe iz područja znanstvenih informacija, otvorene znanosti, autorsko-pravnih pitanja, akademskog pisma, vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada i dr. te
 • oblikuje i provodi programe informacijskog opismenjavanja koji su namijenjeni studentima, znanstveno-nastavnom osoblju i znanstvenom osoblju te drugim zainteresiranim korisnicima.
 
Važno je znati:

Za izdavanje Potvrde u svrhu izbora u više znanstveno zvanje zahtjev s popisom radova (i eventualnim promjenama prezimena kandidata) se upućuje na e-mail

knjiznica@efzg.hr.

KDC može izdati Potvrdu za izbor u više zvanje i na zahtjev kandidata koji nije zaposlenik Fakulteta. Ova usluga se naplaćuje prema važećem Cjeniku.