Europski dokumentacijski centar

Europski dokumentacijski centar (EDC-KDC) osnovan je sa svrhom pružanja prilike ponajprije studentima i ostalim članovima akademske i znanstvene zajednice da se na mulitidisciplinaran način educiraju o Europskoj uniji, kao i ostaloj javnosti koja je zainteresirana za informacije o vrednotama Europske unije.

Web stranice Europoskog dokumentacijskog centra dostupne su na ovoj poveznici.