Pitajte knjižničara

Kroz uslugu je moguće zatražiti bilo kakvu informaciju o knjižničnim uslugama, moguće je naručiti građu za rad u knjižnici te zatražiti tematsko pretraživanje od INDOK tematskih stručnjaka.

Upit se šalje na e-mail knjiznica@efzg.hr
Moguće naručiti građu za rad u knjižnici.
Moguće je zatražiti bilo kakvu informaciju o knjižničnim uslugama.
Moguće je zatražiti tematsko pretraživanje po važećem cjeniku.