Biografija

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Marko Kolaković
Titula: prof. dr. sc.
Sadašnje zvanje: redoviti profesor
Katedra: Ekonomska poduzeća
Adresa: Trg. J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: mkolakovic@net.efzg.hr
URL: https://www.efzg.unizg.hr/mkolakovic


OBRAZOVANJE

2001. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc.
1998. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mr. sc.
1994. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dipl. oec.


RADNO ISKUSTVO
 
2001.-danas        Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: docent, izvanredni i redoviti profesor
1996.-2001.         Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: znanstveni novak - asistent
1995.-1996.         "Sloboda" Samobor i Ledo d.d. - pripravnik


DODATNO

Član Saborskog odbora za gospodarstvo  (2011-2019)
Savjetnik gradonačelnika Grada Samobora za područje strateškog planiranja i razvoja grada (2013-2021)
Predsjednik NO Hrvatske pošte 
Član NO Podravke
Poptpredsjenik NO Brodogradilišta 2. Maj (2019-)
Član UV HKDM (Hrvatske komore dentalne medicine) 


 
 
OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Marko Kolaković
Titula: prof. dr. sc.
Sadašnje zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Katedra: Ekonomska poduzeća
Adresa: Trg. J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: mkolakovic@net.efzg.hr
URL: https://www.efzg.unizg.hr/mkolakovic


OBRAZOVANJE

2001. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc.
1998. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mr. sc.
1994. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dipl. oec.


RADNO ISKUSTVO
 
2001.-danas        Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: docent, izvanredni i redoviti profesor
1996.-2001.         Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: znanstveni novak i asistent (+ vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu)
1995.-1996.         "Sloboda" Samobor i Ledo d.d. - pripravnik


DODATNO

Član Saborskog odbora za gospodarstvo  (2011-2019)
Savjetnik gradonačelnika Grada Samobora za područje strateškog planiranja i razvoja grada (2013-2021)
Predsjednik NO Hrvatske pošte 
Član NO Podravke
Poptpredsjenik NO Brodogradilišta 2. Maj (2019-)
Član UV HKDM (Hrvatske komore dentalne medicine) 


 
ZNANSTVENI I DRUGI PROJEKTI

a) Domaći istraživački projekti:
 
1. Strateške smjernice u razvoju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u okviru europskih fondova, financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu, Voditelj projekta: 2015. godine 
2. ESF Razvoj ljudskih potencijala, projekt: "Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije komercijalista", Stručni suradnik: od 2015. godine
3. Konkurentnost hrvatski i malih poduzeća u Europskoj uniji, financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu, Voditelj projekta: 2014. godine
4. Uloga strateškog umrežavanja u povećanju konkurentnosti tijekom internacionalizacije hrvatskih malih i srednjih poduzeća, financirano od strane Sveučilišta u Zagrebu, Voditelj projekta: 2014. godine
5. Studentski poduzetnički inkubator, voditelj, projekt financiran od strane Ministarstva gospodarstva i HAMAG-a, od 2008. godine
6. Strateško povezivanje i umrežavanje i umrežavanje hrvatskih malih i srednjih poduzeća, voditelj, znanstveno-istraživački projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, od 2007. godine
7. Poticanje razvoja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2006.-2007.
8. Pretpostavke razvoja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2005.-2006.
9. Novi ekonomski pristupi i njihova implikacija na hrvatsku ekonomiju, voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2004.-2005.
10. Virtualizacija hrvatskih poduzeća, voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002.-2006.
11. E! 2584 Euroturism Ulixes – Intelligent Tourist Organization, suvoditelj projekta Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002.-2004.
12. Transformacija hrvatskog gospodarstva od balkanskog prema globalnom, znanstveni novak, znanstveno-istraživački projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 1996.-2001.
 
b) Međunarodni istraživački projekti:
 
1. IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013 „Cross border work flow promotion“, Koprivnica
2. EXPIDE IST Project Cluster - Dynamic Extended Enterprise, međunarodni projekt na Bremen Institute of Technology and Applied Workscience (BIBA), Bremen, Njemačka, voditelj projekta: Bernd E. Hirsch, PhD
3. Governance for Sustainable Development: Options and choices in a knowledge-based society, međunarodni projekt više europskih fakulteta i instituta, Vienna, Austria, koordinator projekta: Dušan Sabolović, PhD
4. Measuring intellectual potential, znanstveno-istraživački projekt na Karl-Fränzens University, Graz, Austria, voditelj projekta: Ursula Schneider, PhD
 
c) Profesionalne studije:
 
1. Project of proposals of Jadrolinija privatization, chapter: „Strategic management of intellectual capital in Jadrolinija"
2. Conception and proposal of HEP privatization, chapter: "Intellectual capital management as the activity of increasing the value of HEP
3. Program of reorganization of Slavonija DI, project of restructuring wood-industrial enterprise "Slavonija DI", Slavonski Brod
4. Reform of Croatian pharmaceutical sector, projekt financiran od strane Ministarstva znanosti i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Zagreb
 

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

2007.-danas   FBA "Poduzetništvo u ekonomiji znanja" - voditelj projekta cjeloživotnog obrazovanja za poduzetnike i obrtnike
2003.                FBA projekt "POMAK" - Podravkina menadžerska akademija - predavač


ČLANSTVA U ODBORIMA
 
2009-danas Član Nadzornog odbora Hrvatske komore dentalne medicine  
2011.-2015. Član Odbora za gospodarstvo u Hrvatskom saboru
2010.-2015. Voditelj centra EFZG u Bjelovaru
2007.-2011. Član Odbora za gospodarstvo u Hrvatskom saboru
2009.-2011. Predsjednik Nadzornog odbora Hrvatska pošta d.d.
Član Odbora za gospodarstvo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


JEZICI

Engleski jezik – C2 razina
Njemački jezik – C1 razina
Talijanski jezik – B2 razina