Popis radova

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima s međunarodnim uredništvom i inozemnim recenzentima i/ili uvrštenim u relevantne citatne baze podataka

 1. Škrtić, M., Mikić, M. (2006): Gospodarsko značenje hrvatskog poduzetništva – šanse i zamke, Zbornik ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 4, str. 191-204. (ISSN: 1333-8900, JEL, EconLit)
 2. Škrtić, M., Mikić, M. (2007): O socijalnom poduzetništvu u svijetu i u Republici Hrvatskoj, Zbornik ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 5, str. 153-163. (ISSN: 1333-8900, JEL, EconLit)
 3. Mikić, M. (2009): Upravljanje troškovima u malim i srednjim proizvodnim poduzećima, Zbornik ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 7 (1) str. 161-176. (ISSN: 1333-8900, JEL, EconLit)
 4. Morić Milovanović, B., Mikić, M. (2012): Priroda mrežnih odnosa s obzirom na faze razvoja poduzetničkog pothvata, Zbornik ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2, str. 31-44 (ISSN: 1333-8900, JEL, EconLit)
 5. Morić Milovanović, B. Mikić, M., Jelen, J. (2014): Multidimensional Analysis Of The External Environment In The Strategic Networking Process Among Service SMEs In A Lagging Economic Context, The International Journal Of Engineering And Science (IJES), 3 (10), str. 26.-35. (ISSN (e): 2319 – 1813 ISSN (p): 2319 – 1805, EBSCO, Cabell's Directories)
 6. Mikić, M., Morić Milovanović, B., Jelen, J. (2015): Examining the Role of External Business Factors in Internationalization Of Manufacturing SMEs – Case of Croatia, International Journal of Small Business and Entrepreneurship Research (IJSBER), 3 (3), str. 28.-41. (ISSN 2053-5821, EBSCO, ProQuest, Cabell's Directories)
 7. Mikic, M., Novoseles, T., Primorac, D. (2016): Influence of Financing Source on the Small Business Performance, International Journal of Economic Perspectives, 10 (2), str. 63-75 (ISSN:1307-1637, SCOPUS)
 8. Mikić, M., Primorac, D., Kozina, G. (2016): Determining the ling between internationalization and business performance of SMEs, Tehnički vjesnik (Technical Gazette), 4 (23), str. 1201-1206 (ISSN 1330-3651 print, 1848-6339 online, SCOPUS)
 

Znanstveni radovi objavljeni u cijelosti (u obliku knjižne ili elektroničke građe) u zborniku radova s međunarodnog skupa s međunarodnim uredništvom i međunarodno priznatom recenzijom i/ili zastupljenom u jednoj od relevantnih citatnih baza podataka:

 1. Škrtić, M, Svetlačić, R., Mikić, M (2006): Creation of Competitive Advantage through Cluster Development in Croatia, 3nd International Conference «An Enterprise Odyssey: Building Competitive Advantage», Graduate School of Economics & Business, University of Zagreb, str. 442.-453. (ISBN: 953-6025-17-5, rad objavljen u cijelosti)
 2. Mikić, M. (2010): Strategic Cost Management in Croatian Lean Companies, 2010 Global Business & Economics Anthology, Global Business & Economics Anthology, str. 106-114 (ISSN: 2233-0267, rad objavljen u cijelosti)
 3. Mikić, M. (2011): Women Entrepreneurship in Croatia, Global conference on business and finance proceedings, 6 (1), The Institute for Business and Finance Research, str. 923.-930. (ISSN: 1931-0285, rad objavljen u cijelosti)
 4. Kolaković, M., Mikić, M., Felak D. (2014): Process of Creation a Strategic Business Unit in Corporate Entrepreneurship, Global Business & Economics Anthology, Business & Economics Society International, str. 249.-259. (ISSN: 1553-1392, rad objavljen u cijelosti)
 5. Mikić, M., Novoselec, T., Primorac, D. (2014): Influence of Financing Source on the Small Business Performance, Book of Proceedings, Economic and Social Development 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: Building Resilient Economy, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University North, str. 283.-294. (ISBN 978-953-6125-14-2, rad objavljen u cijelosti)
 

Knjige:

 1. Škrtić, M., Mikić, M. (2011): Poduzetništvo, Sinergija, Zagreb (ISBN: 978-953-6895-43-4, recenzenti: prof. dr. sc. Ivo Družić, prof. dr. sc. Silvije Orsag, prof. dr. sc. Ivan Santini)
 2. Škrtić, M., Primorac, D., Mikić, M. (2015): Od ideje do realizacije poduzetničkog projekta, Sveučilište Sjever, Koprivnica (ISBN 978-953-7809-32-4, recenzenti: prof. dr. sc. Franjo Ljubić, prof. dr. sc. Marijan Cingula, Sveučilišna monografija – Sveučilište Sjever)
 

Znanstveni radovi objavljeni domaćim časopisima (časopisima bez međunarodno priznate recenzije i koji nisu uvršteni u relevantne citatne baze podataka):

 1. Škrtić, M., Mikić, M. (2011): Žensko poduzetništvo - neiskorišteni ekonomski potencijal, Zbornik Veleučilišta u Karlovcu, 1, str. 101.-112. (ISSN: 1848-3038)
 

Stručni radovi

 1. Škrtić, M., Mikić, M. (2009): Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća Republike Hrvatske, Ekonomski pregled, Zagreb,  60, 5/6, str. 290-311 (ISSN: 0424-7558, EkonLit, JEL)
   

Doktorski rad

Mikić, M. (2012): Utjecaj internacionalizacije na uspješnost poslovanja malih i srednjih poduzeća, Doktorski rad, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb

Magistarski rad

Mikić, M. (2008): Upravljanje troškovima u proizvodnim poduzećima Republike Hrvatske, Magistarski znanstveni rad, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb