Biografija

OSOBNI PODACI
 
Ime i prezime: Ivan Turčić
Katedra: Poduzetništvo
Adresa: Trg J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 2383 405
E-mail: iturcic@efzg.hr
Web stranica: https://www.efzg.unizg.hr/iturcic


RADNO ISKUSTVO
 • Studeni 2016. –  danas: Asistent, Katedra za ekonomiku poduzeća, Ekonomski fakultet Zagreb
 • Svibanj 2016. – studeni 2016.: Bankarski asistent, Poslovanje s velikim poduzećima i investicijsko bankarstvo – Financijske institucije,  Privredna banka Zagreb d.d.
 • Svibanj 2015. – svibanj 2016.: Pripravnik, Grupa poslova s velikim poduzećima, poslova riznice i investicijskog bankarstva – Sektor financijskih institucija i specijalnog financiranja,  Privredna banka Zagreb d.d.
 • Listopad 2014. – studeni 2016.: Vanjski suradnik na Katedri za ekonomiku poduzeća – kolegij Poduzetništvo, Ekonomski fakultet Zagreb
 • Rujan 2011. –  srpanj 2014.: Demonstrator, Katedra za ekonomsku teoriju – kolegij Osnove ekonomije, Ekonomski fakultet Zagreb

OBRAZOVANJE
 • 2016. – 2022.: Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, smjer Poslovna ekonomija, Ekonomski fakultet Zagreb
 • 2013. – 2014.: Diplomski sveučilišni studij, smjer Analiza i poslovno planiranje, Ekonomski fakultet Zagreb
 • 2009. – 2013.: Preddiplomski sveučilišni studij, smjer Poslovna ekonomija, Ekonomski fakultet Zagreb
 • 2005. – 2009.: II. gimnazija, Zagreb

KONFERENCIJE I DODATNO USAVRŠAVANJE
 • 2017. – Applied Ecnonometrics Course - 9th generation: Panel Dana and Causal Analysis, Ekonomski fakultet Zagreb 
 • 2017. – sudjelovanje na 2nd BEE Conference – NP Brijuni
 • 2016. – sudjelovanje na 33rd BACEE Regional Banking Conference – Risks and Opportunities in the CEE-CISS Financial Sector, Budimpešta, Mađarska
 • 2016. – položen e-Learning program Europske banka za obnovu i razvitak EBRD – Introduction to Trade Finance

NAGRADE I STIPENDIJE
 • državna stipendija A kategorije za izvrsnost MZOŠ-a akademske godine 2009/10., 2010/11., 2011/12., 2012/13.
 • završen preddiplomski sveučilišni studij s magna cum laude
 • završen diplomski sveučilišni studij sa summa cum laude
 • završen doktorski sveučilišni studij sa summa cum laude

JEZICI
 • Engleski jezik - aktivno
 • Talijanski jezik - pasivno