Poduzetništvo

Katedra za poduzetništvo

Nakon petnaest godina od Bolonjske reforme i uvođenja Poduzetništva kao samostalne discipline, 2022. godine osnovana je i Katedra za poduzetništvo kao prva takva katedra na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj, te nakon Ekonomskog fakulteta u Ljubljani druga na ovim prostorima. S osnivanjem Katedre za poduzetništvo Ekonomski se fakultet Zagreb svrstao u red ostalih najznačajnijih fakulteta u regiji, Europi kao i svijetu koji već dugi niz godina imaju zasebnu katedru koja se bavi proučavanjem i podučavanjem poduzetništva. Osnivanje Katedre poduzetništvo omogućit će daljnji razvoj discipline Ekonomika poduzetništva u akademskoj vertikali, uz povećanje kvalitete obrazovnog programa i usklađivanje s tržišnim zahtjevima te jačanje veza sa hrvatskim gospodarstvom.

S ciljem učenja i unapređenja poduzetničkih znanja i vještina u dosadašnjem razdoblju se iz temeljnog kolegija Poduzetništvo na fakultetu razvilo i čitav niz novih kolegija kao što su Međunarodno poduzetništvo, Poduzetništvo u turizmu, Korporativno poduzetništvo, Društveno poduzetništvo i dr. Također su pokrenuta i dva specijalistička poslijediplomska studija: „Strateško poduzetništvo“ i „Poduzetnički menadžment“. Pokrenut je program specijalističkog diplomskog stručnog studija „Ekonomika poduzetništva“, a još 2007. godine otvoren je i prvi Studentski poduzetnički inkubator u Hrvatskoj u kojem se još dodatno radi sa studentima koji su posebno zainteresirani za pokretanje vlastitih poduzetničkih projekata još tijekom studija.

Misija Katedre za poduzetništvo je pružiti studentima aktualna znanja potrebna za razumijevanje poduzetničkih procesa u suvremenom, znanjem – intenzivnom gospodarstvu sa ciljem poticanja i razvoja poduzetničkih osobina i vještina nužnih za poslovanje u globalnom i turbulentnom poslovnom okruženju.

Vizija Katedre za poduzetništvo predstavlja izgradnju i razvoj poduzetničke kulture i svijesti o potrebi povezivanja znanosti i gospodarstva na svim razinama gospodarskih aktivnosti kako privatnom, tako i u javnom sektoru, a sve to kako bi se potaknuo razvoj novih poduzetničkih ideja ali ii inovacija u aktualnom poslovanju.

Cilj Katedre za poduzetništvo je u konačnici vidjeti naše studente i kao vlasnike uspješnih brzorastućih tvrtki, a sve to skupa sa ciljem doprinosa razvoju poduzetništva, ubrzanju gospodarskog razvoja i iskorištavanja ogromnog potencijala, koji proizlazi iz najvrjednijeg resursa kojeg Hrvatska posjeduje – a to je znanje.