Kolegiji

  • Poduzetništvo (Integrirani preddiplomski sveučilišni studij)
  • Međunarodno poduzetništvo (Integrirani preddiplomski sveučilišni studij)
  • International entrepreneurship (Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku)
  • Poduzetničke mreže (Integrirani preddiplomski sveučilišni studij)
  • Obiteljsko poduzetništvo (Integrirani preddiplomski sveučilišni studij)
  • Transfer tehnologije (Specijalistički diplomski stručni studij "Ekonomika poduzetništva")
  • Međunarodno poslovanje (Specijalistički poslijediplomski studij Poslovno upravljanje - MBA)
  • Nove tehnologije i razvoj (Specijalistički poslijediplomski studij Strateško poduzetništvo)