Satnica od 01. travnja 2022.

Akademska godina 2021./2022.
LJETNI SEMESTAR - 
vrijedi od 1.4.2022.

NAPOMENE: 
U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice. 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA 

* grupe izvanrednih studenata nalaze se na kraju dokumenta te sadrže oznaku "IZV"


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIJA

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA
Načini prijevoza do kampusa Borongaj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

EKONOMIKA ENERGIJE I OKOLIŠA


ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU
MENADŽMENT I MARKETING MALOPRODAJE
DIGITALNI MARKETING

Academic Year 2021/2022
SUMMER SEMESTER - 
from April 1 2022

*** NOTE: Minor changes in the timetable are possible in the first two weeks of classes.

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS (BDIB) 

BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS (BDIE) 


MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) 

MASTER DEGREE IN ECONOMICS (MDIE)