Godišnja nagrada Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove za 2024. godinu.

Hanfa je i ove godine pokrenula novi natječaj za Godišnju nagradu Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove za 2024. godinu.
Više o samom natječaju, temama, uvjetima i rokovima možete pronaći ovdje.