Pretraživanje

Upute za pretraživanje od kuće  //  Upute za pretraživanje putem discovery sustava Summon  //  Upute za pretraživanje u sučelju ProQuest  //  Upute za pretraživanje u sučelju EBSCO


Katalozi Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu:


Knjižnični katalog Ekonomskog Fakulteta

Katalog Knjižnično dokumentacijskog centra kojeg tvore naslovi i primjerci koje knjižnica fizički posjeduje. Iz fonda izdvajamo zbirke Udžbenici, BDIB udžbenici, Čitaonički primjerci udžbenika, Referentna zbirka, Zbirka starih i rijetkih knjiga, Zbirka ocjenskih radova, Periodika, WTO zbirka (World Tourism Organisation) itd.
 

Digitalna knjižnica KDC-EFZG

Digitalna knjižnica sadrži isključivo e-izdanja Ekonomskog fakulteta, a namijenjena je studentima, znanstveno-nastavnom osoblju i drugim zaposlenicima Fakulteta. Pretraživanje zbirke moguće je po naslovu, autoru, godini izdanja i ključnim riječima, a pregledavanje zbirke kroz izbornike: naslov, autor, studijska godina, priručnici / znanstvene knjige i fakultetski časopisi / članci.

Digitalnoj knjižnici se može pristupiti isključivo putem pristupnih podataka.

Ovo je preliminarna verzija, koja će se još dorađivati i testirati.


Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta Zagreb REPEFZG

Institucionalni repozitorij ocjenskih radova Fakulteta (završni, diplomski, specijalistički poslijediplomski i doktorski) s cjelovitim tekstom. Sadrži radove obranjene od sredine 2015. godine. Pravo pristupa radovima imaju studenti i djelatnici Fakulteta. Radove koje ne pronađete u repozitoriju potražite u knjižničnom katalogu.
 

Discovery sustav Summon

Objedinjeno pretraživanje svih elektroničkih izvora akademskih publikacija koje knjižnica ima u pretplati ili su otvorenog pristupa i pokrivaju područje ekonomije i srodnih disciplina.
 

 

Leksikon Ekonomskog fakulteta (LEF)

Knjižnično-dokumentacijski centar je povodom 100-te obljetnice Fakulteta, vodeći se mudrim riječima da ništa veliko neće biti postignuto bez velikih ljudi (Charles de Gaulle), pokrenuo projekt Leksikon Ekonomskog fakulteta – Zagreb (LEF).

LEF je idejno zamišljen kao javno dostupan portal koji će obuhvatiti biografsko-bibliografske informacije o svim zaposlenicima koji su svojim radom sudjelovali u razvoju Fakulteta od osnutka 1920. godine do danas.
 

 knjiznica@efzg.hr


Izabrana sučelja za pretraživanje:

 

ProQuest

Sučelje za objedinjeno pretraživanje svih ProQuestovih baza i baza koje se nabavljaju preko ovog agregatora na nacionalnoj, sveučilišnoj i fakultstkoj razini. Trenutno su nam dostupne baze: Business Premium Collection‎, Social Science Premium Collection, Alexander Street Academic Video Online, E-Book Academic complete, ProQuest Dissertations & Theses Global‎.
 
Business Premium Collection: ABI/INFORM Collection, Accounting, Tax & Banking Collection, Asian & European Business Collection, Business Market Research Collection, Entrepreneurship Database, J.P. Morgan Research
 
Social Science Premium Collection: Sociology Database, Applied Social Sciences Index & Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Political Science Database, PolicyFile, Criminal Justice Database, National Criminal Justice Reference Service Abstracts, Library Science Database, Library & Information Science Abstracts, Education Database, ERIC, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Linguistics Database, Social Science Database, International Bibliography of the Social Sciences.

Ebook Central

ProQuestova tematska kolekcija elektroničkih knjiga  Academic Complete je baza podataka koja obuhvaća više od 150.000 naslova e-knjiga multidisciplinarnog sadržaja. Za preuzimanje poglavlja e-knjiga/naslova, potrebno je kreirati korisnički račun.
 

EBSCO Host

Sučelje za pretraživanje svih EBSCOvih baza ili baza koje nabavljamo preko ovog agregatora. Sučelje sadrži baze iz različitih znanstvenih disciplina. Za multidiscilinarna tematska pretraživanja preporučujemo uključivanje svih baza. Izdvajamo baze: EconLit,  Inspec​, GreenFILE, CAB Abstracts.

Web of Science

Proizvođač Clarivate Analytics nam donosi citatne indekse pod nazivom Web of Science Core Collection koja se sastroji od sljedećih indeksa: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index– Science (BKCI-S), Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Preko sučelja je dostupan i portal Journal Citation Report JCR, preko kojeg možemo doći do detaljnih bibliometrijskih indikatora za časopise kao što su impact utjecaja časopisa (IF Impact Factor), kvartil u predmetnoh kategoriji itd.


Scopus

Scopus je mulitisciplinarna citatna baza podataka čiji vlasnik je poznati izdavač znanstvenih publikacija Elsevier. Pokriva znanstvene i stručne časopise, zbornike s konferencija i poglavlja u knjigama. Osim citiranosti, donosi nam i složene bibliometrijske indikatore kao što su h-Index, CiteScore, SJR (SCImago Journal Rank) and SNIP (Source Normalized Impact per Paper).

 

 

Popis pojedinačnih on-line baza za pretraživanje

 

 knjiznica@efzg.hr

 

Katalozi od interesa za akademsku zajednicu na nacionalnoj razini

 

Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Skupni katalog NSK i knjižnica iz sustava znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 

Portal elektroničkih izvora za akademsku i znanstvenu zajednicu - NSKEDS - EBSCO discovery sustav

Objedinjeno pretraživanje svih e-izvora koje održava Nacionalna i sveučilišna knjižnica koji su dio nacionalne i sveučilišne licence. Nisu uključene ProQuestove baze, kao ni baze koje Fakultet nabavlja iz vlastitih izvora.


Hrčak Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija

 

 knjiznica@efzg.hr

 

Katalozi knjižnica ekonomskih fakulteta u Republici Hrvatskoj:

Ekonomski fakultet Osijek 

Ekonomski fakultet Rijeka 

Ekonomski fakultet Split 

Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“
 

 knjiznica@efzg.hr