Repozitorij EFZG (REPEFZG)

Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta Zagreb (REPEFZG) je digitalni institucionalni repozitorij ocjenskih (završni, diplomski i specijalistički poslijediplomski) i doktorskih radova Fakulteta s cjelovitim tekstom. Sadrži radove obranjene od sredine 2015. godine do danas. Pristup radovima koji nisu u otvorenom pristupu omogućen je uz prijavu s elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr. Ostalim korisnicima pristup može biti omogućen u svojstvu gosta knjižnice ili putem međuknjižnične posudbe (preko svoje matične knjižnice). Ocjenske i doktorske radove koje ne pronađete u repozitoriju potražite u knjižničnom katalogu.

Svi studenti Fakulteta obvezni su nakon obrane ocjenskog rada ili doktorskog rada isti samoarhivirati u REPEFZG-u. Upute za samoarhiviranje rada dostupne su na ovoj poveznici.

Poveznica za pristup REPEFZG-u: https://repozitorij.efzg.unizg.hr/