Baze podataka relevantne za izbor u znanstveno zvanje

Baze podataka relevantne za izbor u znanstveno zvanje u području društvenih znanosti
 

U znanstvene radove prve skupine (a1) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazama podataka:
 

WoSCC (Web of Science Core Collection)

Web of Science (WoS) je platforma putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Platforma sadrži više od 33.000 indeksiranih časopisa te gotovo milijardu zapisa citiranih referenci, a uključuje članke, zbornike s konferencija, izvještaje, patente i drugo.
clarivate logo

Poveznica za pristup bazi podataka Web of Science Core Collection:
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

Scopus

Scopus je citatna baza podataka koja indeksira izvore iz cijeloga svijeta, a uključuje više od 70 milijuna zapisa za više od 23.700 recenziranih časopisa (od kojih je više od 4.000 u otvorenom pristupu), 300 trade časopisa iz gotovo svih područja znanosti, više od 600 nakladničkih cjelina, 8 milijuna konferencijskih radova te više od 1,4 milijarde citiranih referenci od 1970.
scopus logo
Poveznica za pristup bazi podataka Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic


U znanstvenom polju »Ekonomija« u radove prve skupine (a1) ubrajaju se i radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenim u bazi EconLit.

EconLit

EconLit je bibliografska znanstvena baza podataka koju izdaje American Economic Association, a obuhvaća područje ekonomije i poslovanja. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza sadrži više od 1.5 milijuna zapisa počevši od 1886. godine.
econlit logo
Baza je dostupna na platformi EBSCOhost.

Poveznica za pristup bazi podataka EconLit: https://web.p.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=7ff5361a-475a-4062-a20d-4b58daa7b0ff%40redisU znanstvene radove druge skupine (a2) ubrajaju se radovi objavljeni u znanstvenim časopisima zastupljenima u bazama PsycInfo, ProQuest Social Science Premium Collection, SocIndex, Academic Search Complete, Education Research Complete, Inspec, Westlaw, LexisNexis, LISA – Library and Information Science Abstracts te bibliografskim zbirkama i modulima uključenim u navedene baze.


Podjela znanstvenih časopisa u kvartile (Q1, Q2, Q3, Q4) utvrđuje se prema izvješću o citiranosti JCR (Journal Citation Report) ili SJR (SCImago Journal Rank Indicator):

Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) je citatna baza podataka koja pomoću citiranosti objavljenih radova omogućuje sustavno i objektivno određivanje utjecajnosti i kvalitete časopisa unutar nekog znanstvenog područja. JCR baza pruža citatne podatke te podatke o čimbenicima odjeka časopisa koji olakšavaju vrednovanje znanstvenih časopisa.
Poveznica za pristup: https://jcr.clarivate.com/jcr/home

SCImago Journal Rank Indicator​ (SJR)

SCImago Journal & Country Rank javno je dostupan portal koji uključuje časopise i znanstvene pokazatelje zemalja razvijene na temelju informacija sadržanih u bazi podataka Scopus. Ovi se pokazatelji mogu koristiti za procjenu i analizu znanstvenih domena. Časopisi se mogu zasebno uspoređivati ​​ili analizirati. Poredak zemalja može se također usporediti ili analizirati zasebno.
Poveznica za pristup: https://www.scimagojr.com/