Popis pojedinačnih baza za pretraživanje

A-Z lista svih dostupnih on-line baza na Fakultetu

NSK Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Upute za pretraživanje od kuće  //  Upute za pretraživanje putem discovery sustava Summon  //  Upute za pretraživanje u sučelju ProQuest  //  Upute za pretraživanje u sučelju EBSCO
____________________________________________________________

kontakt: knjiznica@efzg.hr


Baze koje se vrednuju prilikom izbora u znanstvena zvanja za društvene znanosti

 

 

Web of Science

Clarivate Analytics
Pristup hrvatska akademska zajednica
Mulitidisciplinarna citatna baza podataka

Kolekcije: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index: Science (CPCI-S) / Social Science & Humanities,  Book Citation Index:  Science (BKCI-S) / Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI)

 

Journal Citation Reports

Clarivate Analytics
Kolekcije JCR Science Edition, JCR Social Sciences Edition
Pristup hrvatska akademska zajednica
 
Portal s bibliometrijskim pokazateljima o citiranosti časopisa i faktoru njegovog znastvenog utjecaja unutar predmetne skupine. Podaci se temelje na bazi WoS.
 

Scopus

Elsevier
Pristup hrvatska akademska zajednica
Mulitidisciplinarna citatna baza podataka

 

SCImago Journal & Country Rank

Scimago Lab
Portal s bibliometrijskim pokazateljima o citiranosti časopisa i faktoru njegovog znastvenog utjecaja unutar predmetne skupine. Podaci se temelje na bazi Scopus.

____________________


Social Science Premium Collection

 
ProQuest
Pristup studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu

ProQuestova kolekcija baza šireg područja društvenih znanosti. Uključuje sljedeće baze: Sociology Database: Applied Social Sciences Index & Abstracts, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Political Science Database, PolicyFile, Criminal Justice Database, National Criminal Justice Reference Service Abstracts, Library Science Database, Library & Information Science Abstracts, Education Database, ERIC, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Linguistics Database, Social Science Database, International Bibliography of the Social Sciences.

 

EconLit


American Economic Association
Pristup hrvatska akademska zajednica
 
Baza s bibliografskim zapisima. Tematski obuhvaća ekonomiju u širem smislu.  Baza se nalazi pod okriljem Američke udruge ekonomista i sadrži oko 600 naslova časopisa. Pristup preko Proquest sučelja.

HeinOnline

William S. Hein & Co., Inc.
Pristup hrvatska akademska zajednica

Baza podataka HeinOnline pokriva područje pravnih znanosti s više od 200.000 dokumenata od povijesnih do službenih publikacija. Baza sadrži svjetske ustave, zakonske propise, registre objavljenih sudskih presuda, akademske i stručne časopise s područja prava, dokumente zakonodavne i izvršne vlasti, međunarodne ugovore te dokumente međunarodnih organizacija.
 

Inspec

Institution of Engineering and Technology
Pristup hrvatska akademska zajednica
 
Bibliografska baza sa sažecima i predmetnim kazalom. Tematski obuhvaća područje tehnike, fizike, elektronike, komunikacija, računarstva i inforamcijske tehnologije. Pristup preko EBSCOHost sučelja na hrvatskom jeziku.
 

LISA Library & Information Science Abstracts

ProQuest
Pristup studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu

Međunardna baza koja okuplja relevantnu literature za knjižničatsvo i informacijske znanosti. Dio je ProQuestove kolekcije Social Science Premium Collection.


SocINDEX


EBSCO
Pristup hrvatska akademska zajednica
 
Baza s cjelovitim tekstovima i predmetnim kazalom. Područje sociologije. Arhiva od 1908. godine. Pristup preko EBSCOHost sučelja na hrvatskom jeziku. 

Izdavači akademskih časopisa

 

Cambridge Journals

Cambridge University Press
Pristup studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu
 
Najstarija akademska izdavačka kuća koja djeluje unutar Sveučilišta u Cambridge-u od 1534. godine. Cjeloviti pristup je omogućen za preko 340 časopisa svih znanstvenih disciplina u razdoblju od 1997 do 2015.godine uključujući naslove u otvorenom pristupu.

Emerald eJournals Premier

Kolekcije Management eJournals i Specialist eJournals Collections
Emerald Group Publishing Limited
Pristup studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu
 
Zbirka objedinjuje zbirke Management eJournals i Specialist eJournals Collections, pokrivajući predmetna područja upravljanja i organizacije, marketinga, turizma, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničkih i informacijskih znanosti.

 

Palgrave Journals

Palgrave Macmillan
Pristup studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu
 
Izdavač znanstvenih časopisa s naglaskom na humanistiku i društvene znanosti. Dostupni cjeloviti tekstovi 58 časopisa iz razdoblja od 2011. do 2015. godine uključujući i one u otvorenom pristupu.

Springer e-journals

Springer International Publishing
Pristup studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu
 
Osnovan kao knjižara u Berlinu 1842. godine. Iz povijesti poslovanja izdavajamo 2004. godinu kad se udružuju s izdavačem Kluwer Academic Publishers te 2015. kad se udružuju s Nature Publishing Group. Pristupamo cjelovitom tekstu preko 2000 časopisa iz svih znanstvenih disciplina koje pokrivaju razdoblje od 1997. do 2015. godine.

Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Group
Pristup studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu
 
Izdavač akademskih publikacija nastao 1852. Nudi preko 1750 znanstvenih časopisa od kojih preko 1200 spada u područje društvenih znanosti i humanistike. Pod svojim okriljem ima značajne izdavače kao Routledge, M. E. Sharpe, Psychology Press i drugi. Pokriveno je razdoblje izlaženja od 1997. do 2015. godine.

Wiley Online Library

Wiley-Blackwell
Pristup studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu
 
Multidisciplinarna baza.  Područje ekonomije zastupljeno u znanstvenim poljima: Business & Management, Economics, Finance & Invenstments, Accounting.

 

Ostale baze podataka

 

IEEE Xplore

Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE
Pristup studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu
 
Pokriva područje inženjerstva, računarstva, informacijskih i telekomunikacijskih  tehnologija. Sadrži kolekciju e-knjiga MIT PressBooks.
 

JSTOR

Kolekcije Arts & Sciences I – XI
JSTOR
Pristup hrvatska akademska zajednica
JSTOR je multidisciplinarna baza i arhiv akademskih časopisa. Pretplata obuhvaća tematske kolekcije koje pokrivaju područje ekonomije, manadžmenta,  organizacije, financija, marketinga, te rada i zapošljavanja. Radovi u pretplati su dostupni u cjelovitom tekstu.
 

UN WTO Elibrary


World Tourism Organization
Pristup studenti i djelatnici Fakulteta
 
World Tourism Organization je agencija Ujedinjenih naroda koja u svom članstvu broji preko 160 zemalja i vodeća je međunarodna agencija u području turizma. U svojoj e-knjižnici  nudi bogat izbor časopisa, zbornika sa konferencija,  knjiga, statističkih izvještaja, edukacijskih materijala i dr.

Knjižnično dokumentacijski centar je depozitarna knjižnica za publikacije koje izdaje UN WTO.