Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Sukladno prilagođenom režimu rada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, konzultacije će se do daljnjega održavati isključivo putem emaila, telefona i Google Meet-a, uz prethodnu najavu emailom.