Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Osnove digitalnog marketinga

Kolegij: Osnove digitalnog maketinga (na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru)

Izvođači kolegija: izv. prof. dr. sc. Vatroslav Škare, doc. dr. sc. Tanja Komarac

O kolegiju:
  • Studenti se upoznaju s osnovama marketinga u digitalnom okruženju: razvojem digitalne prisutnosti, digitalnim oglašavanjem, e-mail marketingom i interakcijom s potrošačima putem društvenih medija.

Pristup kolegiju na platformi Google Classroom