Kontakt

Voditeljica Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE, smjer Marketing:
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
e-mail: spiri@net.efzg.hr
kabinet: B 309

Koordinatorica Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE, smjer Marketing:
doc. dr. sc. Tanji Komarac
e-mail: tkomarac@net.efzg.hr
kabinet: B 303