Kontakt

Voditeljica Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija PE, smjer Marketing:
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
e-mail: spiri@net.efzg.hr
kabinet: B 309

Koordinatorica Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija PE, smjer Marketing:
Branka Dropulić, mag. oec.
e-mail: bdropulic@efzg.hr
kabinet: B 313