Postupak prijave teme i obrane diplomskog rada

OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U RUJNU, 2023.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

sukladno Pravilniku o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prijavni rok u rujnu traje od 1.9.2023. do 10.9.2023. (za Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici smjera (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom. 

Ujedno podsjećamo i na prethodno objavljenu informaciju vezanu uz obrazac prijave i izjavu o akademskoj čestitosti: budući da se na integriranoj razini studija, naslovna stranica obrasca prijave teme kao i izjava o akademskoj čestitosti, razlikuju u odnosu na naslovnu stranicu prijavnog obrasca teme za polaznike sveučilišnih diplomskih studija, ljubazno vas molimo da svoje prijave tema diplomskih radova izrađujete po obrascu koji vam je dostupan u okviru Pravilnika o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Naslovnu stranicu prijavnog obrasca i pripadajuću izjavu o akademskoj čestitosti možete pronaći u navedenom Pravilniku na str. 12. i 13.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

U ime Vijeća smjera Marketing, u okviru Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
 OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U LIPNJU, 2023.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

sukladno Pravilniku o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prijavni rok u lipnju traje od 20.6.2023. do 30.6.2023. (za Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici smjera (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom. 

Ujedno podsjećamo i na prethodno objavljenu informaciju vezanu uz obrazac prijave i izjavu o akademskoj čestitosti: budući da se na integriranoj razini studija, naslovna stranica obrasca prijave teme kao i izjava o akademskoj čestitosti, razlikuju u odnosu na naslovnu stranicu prijavnog obrasca teme za polaznike sveučilišnih diplomskih studija, ljubazno vas molimo da svoje prijave tema diplomskih radova izrađujete po obrascu koji vam je dostupan u okviru Pravilnika o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Naslovnu stranicu prijavnog obrasca i pripadajuću izjavu o akademskoj čestitosti možete pronaći u navedenom Pravilniku na str. 12. i 13.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

U ime Vijeća smjera Marketing, u okviru Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
 OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U SVIBNJU, 2023.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

sukladno Pravilniku o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prijavni rok u svibnju traje od 10.5.2023. do 20.5.2023. (za Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici smjera (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom. 

Ujedno podsjećamo i na prethodno objavljenu informaciju vezanu uz obrazac prijave i izjavu o akademskoj čestitosti: budući da se na integriranoj razini studija, naslovna stranica obrasca prijave teme kao i izjava o akademskoj čestitosti, razlikuju u odnosu na naslovnu stranicu prijavnog obrasca teme za polaznike sveučilišnih diplomskih studija, ljubazno vas molimo da svoje prijave tema diplomskih radova izrađujete po obrascu koji vam je dostupan u okviru Pravilnika o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Naslovnu stranicu prijavnog obrasca i pripadajuću izjavu o akademskoj čestitosti možete pronaći u navedenom Pravilniku na str. 12. i 13.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

U ime Vijeća smjera Marketing, u okviru Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
 


OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U VELJAČI, 2023.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

sukladno Pravilniku o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju prijavni rok u veljači traje od 10.2.2023. do 20.2.2023. (za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici smjera (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom. 

Ujedno podsjećamo i na prethodno objavljenu informaciju vezanu uz obrazac prijave i izjavu o akademskoj čestitosti: budući da se na integriranoj razini studija, naslovna stranica obrasca prijave teme kao i izjava o akademskoj čestitosti, razlikuju u odnosu na naslovnu stranicu prijavnog obrasca teme za polaznike diplomskih sveučilišnih studija, ljubazno vas molimo da svoje prijave tema diplomskih radova izrađujete po obrascu koji vam je dostupan u okviru Pravilnika o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Naslovnu stranicu prijavnog obrasca i pripadajuću izjavu o akademskoj čestitosti možete pronaći u navedenom Pravilniku na str. 12. i 13.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

U ime Vijeća smjera Marketing, u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri RajhOBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U STUDENOM, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

prijavni rok u studenom traje od 10.11.2022. do 20.11.2022. (za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici smjera (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom. 

Ujedno podsjećamo i na prethodno objavljenu informaciju vezanu uz obrazac prijave i izjavu o akademskoj čestitosti: budući da se na integriranoj razini studija, naslovna stranica obrasca prijave teme kao i izjava o akademskoj čestitosti, razlikuju u odnosu na naslovnu stranicu prijavnog obrasca teme za polaznike diplomskih sveučilišnih studija, ljubazno vas molimo da svoje prijave tema diplomskih radova izrađujete po obrascu koji vam je dostupan u okviru Pravilnika o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Naslovnu stranicu prijavnog obrasca i pripadajuću izjavu o akademskoj čestitosti možete pronaći u navedenom Pravilniku na str. 12. i 13.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

U ime Vijeća smjera Marketing, u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh

 OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U RUJNU, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

prijavni rok u rujnu traje od 1.9.2022. do 10.9.2022. (za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici smjera (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom. 

Ujedno podsjećamo i na prethodno objavljenu informaciju vezanu uz obrazac prijave i izjavu o akademskoj čestitosti: budući da se na integriranoj razini studija, naslovna stranica obrasca prijave teme kao i izjava o akademskoj čestitosti, razlikuju u odnosu na naslovnu stranicu prijavnog obrasca teme za polaznike diplomskih sveučilišnih studija, ljubazno vas molimo da svoje prijave tema diplomskih radova izrađujete po obrascu koji vam je dostupan u okviru Pravilnika o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Naslovnu stranicu prijavnog obrasca i pripadajuću izjavu o akademskoj čestitosti možete pronaći u navedenom Pravilniku na str. 12. i 13.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

U ime Vijeća smjera Marketing, u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh​OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U LIPNJU, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

prijavni rok u lipnju traje od 20.6.2022. do 30.6.2022. (za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici smjera (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom. 

Ujedno podsjećamo i na prethodno objavljenu informaciju vezanu uz obrazac prijave i izjavu o akademskoj čestitosti: budući da se na integriranoj razini studija, naslovna stranica obrasca prijave teme kao i izjava o akademskoj čestitosti, razlikuju u odnosu na naslovnu stranicu prijavnog obrasca teme za polaznike diplomskih sveučilišnih studija, ljubazno vas molimo da svoje prijave tema diplomskih radova izrađujete po obrascu koji vam je dostupan u okviru Pravilnika o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Naslovnu stranicu prijavnog obrasca i pripadajuću izjavu o akademskoj čestitosti možete pronaći u navedenom Pravilniku na str. 12. i 13.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

U ime Vijeća smjera Marketing, u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh


OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U SVIBNJU, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

prijavni rok u svibnju traje od 10.5.2022. do 20.5.2022. (za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova, kao i do sada, pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici smjera (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom. 

Ujedno podsjećamo i na prethodno objavljenu informaciju vezanu uz obrazac prijave i izjavu o akademskoj čestitosti: budući da se na integriranoj razini studija, naslovna stranica obrasca prijave teme kao i izjava o akademskoj čestitosti, razlikuju u odnosu na naslovnu stranicu prijavnog obrasca teme za polaznike diplomskih sveučilišnih studija, ljubazno vas molimo da svoje prijave tema diplomskih radova izrađujete po obrascu koji vam je dostupan u okviru Pravilnika o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Naslovnu stranicu prijavnog obrasca i pripadajuću izjavu o akademskoj čestitosti možete pronaći u navedenom Pravilniku na str. 12. i 13.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

U ime Vijeća smjera Marketing, u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri RajhOBAVIJEST O NAČINU PREDAJE PRIJAVA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA U PRIJAVNOM ROKU U VELJAČI, 2022.

Poštovani kolege i kolegice studenti,

prijavni rok u veljači traje od 10.2.2022. do 20.2.2022. (za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij PE, smjer Marketing).

Mole se studenti da svoje konačne verzije prijava tema diplomskih radova pošalju svojim mentorima na e-mail, a mentori će prijavne obrasce potom proslijediti voditeljici smjera (na e-mail spiri@net.efzg.hr) i time potvrditi svoju suglasnost s pojedinom prijavom. 

Ujedno podsjećamo i na prethodno objavljenu informaciju vezanu uz obrazac prijave i izjavu o akademskoj čestitosti: budući da se na integriranoj razini studija, naslovna stranica obrasca prijave teme kao i izjava o akademskoj čestitosti, razlikuju u odnosu na naslovnu stranicu prijavnog obrasca teme za polaznike diplomskih sveučilišnih studija, ljubazno vas molimo da svoje prijave tema diplomskih radova izrađujete po obrascu koji vam je dostupan u okviru Pravilnika o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Naslovnu stranicu prijavnog obrasca i pripadajuću izjavu o akademskoj čestitosti možete pronaći u navedenom Pravilniku na str. 12. i 13.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

U ime Vijeća smjera Marketing, u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
 

OBAVIJEST STUDENTIMA O PROVJERI IZVORNOSTI DIPLOMSKIH RADOVA - TURNITIN

Poštovani kolege i kolegice studenti,

Želimo vas obavijestiti da sukladno objavi na sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 25.2.2020., provjera izvornosti diplomskih radova postaje obvezna i provodi se uz korištenje alata Turnitin, od strane mentora. Nakon obavljene provjere izvornosti, mentor je obvezan dostaviti Potvrdu u Studentsku referadu (navedena potvrda se odlaže u dosje studenta). Provjera izvornosti se vrši prije predaje rada članovima povjerenstva. Mole se studenti da uzmu u obzir i vremenski aspekt koji ovaj korak podrazumijeva.

Želimo vam puno uspjeha u radu.

S poštovanjem i u ime Vijeća smjera Marketing, Integriranog PDiD sveučilišnog studija PE,
prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh
 

KORACI U POSTUPKU PRIJAVE TEME I OBRANE DIPLOMSKOG RADA NA INTEGRIRANOM PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM  SVEUČILIŠNOM STUDIJU PE, SMJER MARKETING

1. Dogovor teme diplomskog rada s potencijalnim mentorom. Tema treba biti povezana s područjem izučavanja na smjeru studija. Mentor diplomskog rada može biti svaki nastavnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju (docent, izvanredni profesor, redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju), kao i suradnik u statusu poslijedoktoranda, neovisno je li sudjelovao u izvođenju nastave na studiju.

2. Prijava teme ispunjava se prema Obrascu za prijavu diplomskog rada i u skladu s uputama u Pravilniku o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Obrascu za  prijavu  diplomskog  rada  prilažu  se:
(1) Sadržaj rada, (2) Obrazloženje teme, (3) Popis literature i (4) potpisana Izjava o akademskoj čestitosti. Obrazac i pripadajući prilozi predaju se mentoru.

Rokovi za predaju prijave teme diplomskog rada su:

  • 10. veljače do 20. veljače
  • 10. svibnja do 20. svibnja
  • 20. lipnja do 30. lipnja
  • 1. rujna do 10. rujna
  • 10. studenog do 20. studenog.

Nakon  što  je  potencijalni  mentor  prihvatio  prijavu  kandidata, mentor Prijavu diplomskog rada šalje voditeljici Diplomskog studija na e-mail. Prijavni obrazac treba biti potpisan i od strane studenta (naslovna stranica prijavnog obrasca i stranica izjave o akademskoj čestitiosti) i od strane mentora.
 
3. Prihvaćanje teme od strane Vijeća Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija PE, smjer Marketing. Obavijest o odobrenim prijavama objavljuje se na internetskim stranicama studija. O odbijem prijavama ili prijavama vraćenim na doradu mentor i kandidat se obavještavaju i pismenim putem.

4. Potpis  prijavnice  za  diplomski  rad. Prijavnicu  za  diplomski  rad  uz  mentora  potpisuje  i voditeljica studija, prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh. Student popunjenu prijavnicu s potpisom mentora dostavlja ili koordinatorici studija, dr. sc. Tanji Komarac, u vrijeme konzultacija (u B302) ili voditeljici studija, prof. dr. sc. Sunčani Piri Rajh (B309) u vremenu konzultacija.

5. Predaja gotovog rada. Po završetku pisanja rada student, u dogovoru s mentorom, predaje jedan primjerak spiralno uvezanog rada u Referadu, a tri primjerka spiralno uvezanog rada mentoru. U dogovoru s mentorom, umjesto tiskane verzije rada, student mentoru može dostaviti i elektroničku verziju rada. 

Napomena: Sukladno objavi na sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 25.2.2020., provjera izvornosti diplomskih radova postaje obvezna i provodi se uz korištenje alata Turnitin, od strane mentora. Nakon obavljene provjere izvornosti, mentor je obvezan dostaviti Potvrdu u studentsku referadu (navedena potvrda se odlaže u dosje studenta). Provjera izvornosti se vrši prije predaje rada članovima povjerenstva. Mole se studenti da uzmu u obzir i vremenski aspekt koji ovaj korak podrazumijeva. 

6. Organizacija obrane. Mentor članovima povjerenstva dostavlja primjerak rada i za najkasnije 20 dana organizira se usmena obrana rada. Informacije o obrani diplomskog rada objavljuje se na internetskim stranicama studija.

7. Obrana diplomskog rada je usmena i javna i obavlja se po protokolu koji je opisan u Pravilniku o izradi pisanih radova na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomskog fakulteta - Zagreb
Radnje koje slijede neposredno po uspješnoj obrani rada,  opisane su također u navedenom Pravilniku (samoarhiviranje, predaja prethodno ovjerenog rada u Referadu, zajedno s prijavnicom za diplomski rad, zapisnikom i indeksom, koji su popunjeni na samoj obrani rada od strane Povjerenstva za obranu i ocjenu rada).

8. Samoarhiviranje radova u Repozitorij EFZG-a