Kolegiji

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij
 • Analiza vremenskih nizova i prognoziranje
 • Dizajn anketnog istraživanja
 • Financijska ekonometrija
 • Istraživački seminar
 • Metode multivarijatne analize
 • Metode primijenjene matematičke i statističke analize
 • Nacionalni računi
 • Osnove mikroekonometrijske analize
 • Osnove panel analize
 • Poslovna prognostika
 • Poslovna statistika
 • Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu
 • Statističke metode za ekonomske analize
 • Statističke metode za poslovno upravljanje
 • Statistički računalni praktikum
 • Statistika
Prijediplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku BDiB
 • Business Forecasting
 • Business Statistics
 • Econometrics
 • Statistics for Business and Economics

Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku - Master Degree in Economics (MDiE)
 • Methods of Applied Mathematical and Statistical Analysis

Prijediplomski stručni studij
 • Uvod u gospodarsku statistiku