Priznavanja

PRIZNAVANJE ISPITA

POSTUPAK PRIZNAVANJA ISPITA POLOŽENIH NA DRUGIM INSTITUCIJAMA I NA STRUČNOM STUDIJU EFZG-A
 
 
Kako bi se razmotrilo priznavanje/nepriznavanje ispita iz statističkih predmeta na drugim fakultetima, student treba napisati molbu za priznavanje ispita. Molba s prilozima predaje se putem Google obrasca za odgovarajući kolegij. Uz popunjeni Google obrazac, treba priložiti:
  1. Obrazac molbe, potpisan od strane studenta
  2. Potvrdu o statusu studenta (ili kopije indeksa fakulteta na kojem je ispit položen i EFZG-a),
  3. Nastavni plan i program položenog predmeta i
  4. Prijepis ocjena (ovjeren od strane institucije na kojoj je ispit položen).

Za određivanje razlike ispita iz Statistike, ako je položen predmet Uvod u gospodarsku statistiku na prijediplomskom stručnom studiju na EFZG-u, potrebno je provesti isti postupak, kako je gore navedeno.


Poveznice na Google obrasce za podnošenje molbi:  
 
Nepotpune molbe se neće razmatrati.

Molbe zaprimljene do 10. u mjesecu razmatraju se na Sjednici Katedre u tekućem mjesecu. Molbe zaprimljene nakon navedenog datuma se razmatraju na Sjednici Katedre u narednom mjesecu.
 
Odluku Katedre o priznavanju/nepriznavanju ispita dostavit će se studentu elektroničkom poštom.
 
Za detaljnije informacije o priznavanju, obratite se nositeljima kolegija.