Ispitni rokovi

RASPORED ISPITNIH ROKOVA
 
Potpuni službeni raspored ispitnih rokova moguće je pronaći na ovoj stranici

Pismeni dio za studente koji pristupaju komisijskom ispitu (četvrto i osmo pristupanje ispitu) održava se zajedno s ostalim studentima, dok se usmeni dio komisijskih ispita održava isti dan neposredno nakon završetka pismenog dijela ispita.

Točno vrijeme i mjesto održavanja pismenog dijela ispita na pojedinom od ispitnih rokova bit će za svaki ispitni rok objavljeni pravovremeno najkasnije dan prije samog ispita.


Studenti su obavezni provjeriti rokove 24 sata prije samog održavanja ispita, zbog eventualnih promjena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

UPUTE STUDENTIMA ZA PRISTUPANJE ISPITU IZ STATISTIČKIH DISCIPLINA

1. Raspored i vrijeme pisanja ispita objavljuje se na web-stranici Katedre za statistiku najkasnije dan prije ispita.

2. Studenti trebaju doći pred dvoranu u kojoj polažu ispit 15 minuta prije početka ispita kako bi se obavila evidencija prisutnih studenata i ostale pripremne radnje i započelo sa ispitom u točno utvrđeno vrijeme. Kašnjenja, bilo iz opravdanih ili neopravdanih razloga, se neće uvažavati.

3. Student može pristupiti pisanju pisanog ispita samo ukoliko dežurnom nastavniku da na uvid vlastitu SmartX karticu.

4. Prije samog ulaska u dvoranu studenti su dužni isključiti (ne samo stišati) vlastite mobilne telefone te ostale slične elektroničke uređaje. U dvorani je zabranjeno korištenje bilo kakvih uređaja za međusobno komuniciranje. U slučaju kršenja ovog pravila, student snosi posljedice propisane odgovarajućim Pravilnikom fakulteta, a koje sežu do kazne prestanka studiranja.

5. Studenti sjedaju na ona mjesta u dvorani koja im odredi službena osoba (nastavnik ili asistent, uz pomoć demonstratora).

6. Odmah po sjedanju na određeno mjesto student je dužan sve osobne stvari (osim onih koje koristi za pisanje ispita) odložiti na vješalicu ili u prazan dio dvorane, a da se time ne remeti slobodan prolazak službenih osoba u dvorani.

7. Prije samog početka pisanja ispita student je dužan ispuniti „košuljicu trgovačkog papira“ sa sljedećim podacima:
Ispitna grupa:  ___
Prezime i ime:
Broj indeksa:
Datum ispita:
Vrijeme ispita:
Dvorana:
Ispit iz _______________
Ispitivač:
Ispit polažem ____. put

8. Po preuzimanju ispitnog zadatka na kojemu je naznačena grupa zadataka, student na komadić papira zapisuje ispitnu grupu, stavlja je u vlastiti indeks, a indeks drži na klupi ispred sebe. Navedeno je nužno provesti zbog precizne evidencije prisutnih studenata u dvorani.

9. Student prilikom pisanja ispita smije koristiti:
a. najmanje dva arka trgovačkog papira
b. kemijska olovka plave boje
c. odgovarajući pregled formula bez vlastitih bilježaka
d. kalkulator


10. Za vrijeme ispita nije dozvoljeno međusobno komuniciranje studenata. Navedeno se strogo kažnjava.

11. Vrijeme pisanja ispita je do najviše 120 minuta, ovisno o predmetu i činjenici radi li se o kolokviju, testu ili konačnom ispitu. Točno vrijeme trajanja ispita obznanjuje na početku dežurni nastavnik ili asistent.

12. Student ne smije napustiti dvoranu prije završetka ispita, kako ne bi ometao ostale kandidate.

13. Na kraju vremena pisanja ispita, student je dužan u košuljicu na kojoj su ispisani njegovi osobni podaci priložiti vlastita rješenja i tiskani ispitni zadatak, te sve predati nastavniku sukladno njegovim uputama.

14. Sukladno Pravilniku studiranja (Članak 28.) na ispitima studentima nije dozvoljeno:
i. koristiti nedozvoljena pomagala i nedolično se ponašati,
ii. imati uključen mobitel,
iii. predavanje pisanog ispita nakon što je nastavnik dao znak da je vrijeme za pisanje istog završilo te ne odlaganje pisanog ispita na znak nastavnika.
U svim navedenim slučajevima predmetni nastavnik će studenta udaljiti iz dvorane, a ispit neće ni razmatrati te će student dobiti ocjenu nedovoljan.

15. Nakon isteka vremena predviđenog za pisanje pisanog ispita, studentu nije dopušteno bilo kakvo upisivanje u isti te student mora:
- odložiti pribor za pisanje,
- ostati sjediti u klupi čekajući da nastavnik pokupi pisane ispite te čekati znak nastavnika da je ispit završen,
- tako okrenuti pisani ispit odmah odložiti na kraj stola, odnosno na stranu stola koju odredi nastavnik.

16. Rezultati o uspjehu studenata na pisanom ispitu biti će oglašeni u propisanom i roku, o kojem će studenti biti usmeno obaviješteni tijekom pisanja pisanog dijela ispita.

17. Zadaće će se dati na uvid u pravodobno oglašenom terminu. Student je dužan pravodobno doći na takav uvid u zadaću.

18. Usmenom ispitu smjet će pristupiti samo studenti koji su pisani dio ispita položili s prolaznom ocjenom.

19. Usmeni dio ispita obuhvaća teoriju, bez zadataka, a može biti proveden i u pisanom obliku, u slučaju većeg broja kandidata. Tom prilikom studenti su dužni pokazati vlastiti indeks i smiju se služiti isključivo priborom za pisanje.

20. U slučaju bilo kakvog ometajućeg i nedopuštenog ponašanja, student može biti kažnjen sukladno odgovarajućem Pravilniku Fakulteta.

21. Važno: Studenti su dužni provjeriti nalaze li se na popisu prijavljenih studenata za ispite na koje žele izaći. Popisi se nalaze na oglasnoj ploči Katedre za statistiku (preko puta kabineta 103-B), tri dana prije ispita. Ako se dogodi da studentovo ime nije na željenoj listi, morate doći provjeriti što nije u redu sa prijavom i to u tajništvo Katedre, najkasnije dva dana prije ispita (Nikako na dan ispita). Ukoliko student nije na popisu, nastavnici ga neće primiti u dvoranu.