Pravo

 

Katedra za pravo izvodi veći broj obveznih i izbornih kolegija na preddiplomskim i diplomskim stručnim te preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Katedra za pravo organizira i poslijediplomski specijalistički studij „Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji“ koji je dosad pohađalo četrnaest generacija studenata. Članovi Katedre za pravo autori su niza publikacija i organizatori niza znanstvenih i stručnih skupova iz područja prava društava, obveznog prava i prava tržišnog natjecanja.

Pročelnik Katedre za pravo je doc. dr. sc. Marko Babić, a zamjenik pročelnika je doc. dr. sc. Ivan Tot.

Katedra za pravo osobito je ponosna na aktivnu suradnju s Europskim pravnim institutom (European Law Institute, ELI). Rezultat te suradnje su i dvije uspješne znanstvene konferencije održane 2018. i 2019., kao i znanstvena konferencija "4th International Conference on European Company Law and Corporate Governance" koja će se održati 26. i 27. studenoga 2020. Šest je nastavnika s Katedre za pravo koji su ujedno članovi Europskog pravnog instituta: prof. dr. sc. Hana Horak, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper, izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, doc. dr. sc. Ivan Tot, doc. dr. sc. Dominik Vuletić i dr. sc. Kristijan Poljanec. Od svibnja 2020., doc. dr. sc. Ivan Tot je jedan od četvero suvoditelja Hrvatskog središta ELI-a (ELI Croatian Hub). Uspostavljen je i Savjetodavni odbor ELI Croatian Huba čiji su članovi i prof. dr. sc. Hana Horak te prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper.

Prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman predsjednica je Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja i voditeljica regionalnog SEE ogranka Ascola - Academic Society for Competition Law.

Članovi Katedre za pravo su kao znanstvenici aktivno uključeni i u nizu međunarodnih projekata, od kojih je među aktualnima potrebno istaknuti:
- "COLECO Erasmus+ Project: Higher education curricula development on the Collaborative Economy in Europe" (izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić), te
- "ELI Business and Financial Law SIG Feasibility Study: Corporate Sustainability, Financial Accounting and Share Capital" (prof. dr. sc. Hana Horak i dr. sc. Kristijan Poljanec).  

Prof. dr. sc. Hana Horak bila je koordinator i nositelj međunarodnog Tempus projekta "European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe - InterEULawEast" (2013.-2017.). U sklopu tog projekta pokrenut je i znanstveni časopis "InterEULawEast - Journal for the International and European Law, Economics and Market Integrations" koji je indeksiran u bazama podataka Scopus, HeinOnline i ProQuest. Prof. dr. sc. Hana Horak je i jedna od dvoje glavnih urednika, a doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko je tehnički urednik tog časopisa.

Katedra za pravo od 2008. godine nosi i europski naslov Jean Monnet Chair koji EACEA dodjeljuje sveučilišnim profesorima koji predaju predmete vezane uz Europsku uniju i europski integracijski proces.