Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper
Ime i prezime
Zvonimir Slakoper
Kabinet
B 513
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 17:00 - 19:00
Biografija

Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper rođen je 2. ožujka 1960. u Zagrebu. Oženjen je, ima dvoje djece. Nikada nije bio član političke stranke.

Obrazovanje, kvalifikacije, tečajevi
1978. - 1983. god - Pravni fakultet u Zagrebu
1985. god. - Pravosudni ispit
1993. god. - Individualno istraživanje u području dokumentarnih akreditiva, Asser Instittut, Den Haag, Nizozemska
1994. god. - magistrirao obranivši radnju pod naslovom: 'Mjerodavno pravo za odnos između banke i korisnika neopozivog dokumentarnog akreditiva', Pravni fakultet u Zagrebu
1996. god. - Tečaj iz prava međunarodne trgovine, Interuniverzitetski centar, Dubrovnik
1998. god. - doktorirao obranivši disertaciju pod naslovom: 'Društvo s ograničenom odgovornošću - pravni odnos između društva i članova', Pravni fakultet u Splitu

Radno iskustvo
1983. - 1985. god. - pripravnik u Općinskom sekretarijatu za upravno-pravne i opće poslove, Klanjec
1983. - 1985. god. - volonter pri Općinskom sudu, Klanjec
1985. - 1990. god. - Pomoćnik glavnog pravnog savjetnika i pravni savjetnik za područje prava međunarodne trgovine u poduzeću 'Ferimport', Zagreb
djelokrug rada:
sudjelovanje u pregovorima pri sklapanju svih vrsta trgovačkih ugovora, ugovora o zajedničkim ulaganjima i društvenih ugovora
izradba svih vrsta trgovačkih ugovora, ugovora o zajedničkim ulaganjima i društvenih ugovora
recenzija primljenih prijedloga svih vrsta trgovačkih ugovora, ugovora o zajedničkim ulaganjima i društvenih ugovora
zastupanje pred domaćim sudovima i domaćim i stranim arbitražama u parničnim i s njima povezanim postupcima (ovrha, osiguranje, privremene mjere, stečajevi)
zastupanje pred domaćim sudovima u prekršajnim, privredno-prijestupnim i kaznenim postupcima
1990. - 1991. god. - pravni savjetnik za područje prava međunarodne trgovine u poduzeću 'Poljoopskrba', Zagreb
djelokrug rada: kao u 'Ferimportu'
1991. - 1992. god. - odvjetnik u Zagrebu
1992. - danas - 1. asistent, 2. docent, 3. izvanredni profesor, 4. redoviti profesor - Katedra za pravo, Ekonomski fakultet u Zagrebu
2004. - danas - 1. izvanredni profesor, 2. redoviti profesor, 3. predstojnik Katedre za građansko pravo, 4. predstojnik Zavoda za građansko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Područja posebnog interesa
međunarodni trgovački ugovori
međunarodna plaćanja
bankarsko pravo
pravo vrijednosnih papira
međunarodna trgovačka arbitraža
društvo s ograničenom odgovornošću

Članstva i djelovanje
član Hrvatskog društva za međunarodno pravo
član Hrvatske arbitražne udruge
arbitar Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u sporovima bez i s međunarodnim obilježjem

Strani jezici
engleski, njemački, talijanski (pasivno)