Ekonomski fakultet - Zagreb
Znanstveni i stručni skupovi

Znanstveni i stručni skupovi


Članovi Katedre za pravo organizatori su niza znanstvenih i stručnih skupova, među kojima se posebno izdvajaju:

- međunarodne konferencije o pravu trgovačkih društava i korporativnom upravljanju;
- konferencije o pravu tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana;
- Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu;
- tribine o aktualmostima u pravu i politici tržišnog natjecanja;
- međunarodne konferencije "Legal Reform and EU Enlargement - Transfer of Experiences";
- okrugli stolovi u organizaciji Katedre za pravo.