Doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko
Ime i prezime
Zvonimir Šafranko
Kabinet
410 (četvrti kat, zapadni dio)
Telefon
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 10:00 - 12:00
Biografija

Doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko, Curriculum vitae (Europass, HR)

Doc. dr. sc. Zvonimir Šafranko, Curriculum vitae (Europass, EN)Zvonimir Šafranko rođen je 1. studenog 1978. godine u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2005. godine na temu "Obilježja ortaštva", te je doktorirao 2016. godine na temu "Pravni aspekti korištenja elektroničkih prenosivih zapisa u trgovačkim transakcijama".Tijekom diplomskog studija zaposlen je u trgovačkom društvu Valentino moda d.o.o. Po završetku studija volontirao je pola godine na Općinskom sudu u Zagrebu u svojstvu sudačkog vježbenika, a 2006. godine zapošljava se na Trgovačkom sudu u Zagrebu. 2008. godine položio je pravosudni ispit, nakon čega je u svojstvu sudskog savjetnika samostalni nositelj sudske referade te postupa u ovršnim i parničnim postupcima iz nadležnosti trgovačkih sudova. Od 2010. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za pravo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu nastavnih aktivnosti izvodi seminarsku nastavu iz kolegija Trgovačko pravo, Pravo međunarodne trgovine i Europsko pravo društava te na kolegijima Commercial Law i European Company Law. Izlagao je i aktivno sudjelovao na nekoliko savjetovanja, okruglih stolova i međunarodnih konferencija. Pored toga, 2001. godine stekao je Uvjerenje o osposobljenosti za poslove agenta prodaje nekretnina na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu, a 2003. Europsku računalnu diplomu u Hrvatskoj (ECDL). Od 2011. do 2015. godine bio je direktor u trgovačkom društvu Valentino moda d.o.o. Od 2013. sudjeluje na Tempus projektu INTEREULAWEAST - European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe. Tehnički je urednik časopisa INTEREULAWEAST Journal. Od 2015. godine aktivno sudjeluje u radu UNCITRAL-ove IV. radne skupine (Elektronička trgovina). Zvonimir Šafranko aktivno se služi engleskim jezikom te poznaje talijanski jezik. Autor je, odnosno koautor nekoliko monografija, znanstvenih i stručnih članaka te osvrta.