Professor emeritus Lovorka Galetić

Povratak na katedru
Professor emeritus Lovorka Galetić
Ime i prezime
Prof. dr. sc. Lovorka Galetić
Kabinet
A 403
Telefon
Konzultacije
  • Utorak: 14:00 - 16:00
Biografija

EUROPASS CV - HRVATSKI
EUROPASS CV - ENGLESKI

Prof. dr. sc. Lovorka Galetić

Školovanje: 

• 1990., doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
• 1981., magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
• 1976., diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
• 1972., maturirala na Matematičkoj gimnaziji u Zagrebu (MIOC)

Karijera i iskustvo: 
• 2008., redoviti profesor u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
• 2003., redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
• 1997., izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
• 1991., docent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
• 1983-1991., znanstveni asistent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
• 1978-1983., asistent na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu
• 1977-1978., ekonomistica u poduzeću 'Nikola Tesla'

Funkcije u karijeri: 
• 2006 -         suvoditeljica specijalističkog poslijediplomskog studija „Strategija i korporativno upravljanje“
• 2002 -         voditeljica Doktorskog studija na Ekonomskom fakultetu u Zagreb, „Doktorski studij iz ekonomije i poslovne ekonomije“
• 2002 -         predsjednica programskog i organizacijskog odbora međunarodne konferencije Ekonomskog fakulteta „An Enterprise Odyssey“
• 2006 - 2010., pročelnik katedre za Organizaciju i menadžment
• 2000 - 2002., prodekan za znanost na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
• 1994 - 1998., pročelnik katedre za Organizaciju i management

Studijski boravci u inozemstvu: 
• 1996., desetodnevni studijski boravak na 'Salford University', Manchester, Velika Britanija
• 1986., tromjesečni studijski boravak na sveučilištu ' Ludwig Maximilian' u Munchenu

Znanstveni projekti: 
• 2007. -            „Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća“, voditelj projekta, projekt financiran od strane MZOS
• 2003.- 2006., Međunarodni projekt MANVIS (FP 6)
• 2002.-2007., „Konkurentnost hrvatskih poduzeća u uvjetima globalizacije“, voditelj projekta
• 1996.-2000., „Komparativno istraživanje managementa“, projekt financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije
• 1991.-1995., „Management (upravljanje, rukovođenje i odlučivanje)“, projekt financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije
• „Organizacija funkcioniranja izvanproizvodnih funkcija“, financirao SIZ za znanost SR Hrvatske
• „Suvremena tehnologija i samoupravna organizacija“, financirao SIZ za znanost SR Hrvatske

Stručni projekti: 
• Hrvatske šume
• Hrvatska lutrija
• Croatia Airlines
• Kutjevo
• Croatia Banka

Područje rada: 
organizacija; kompenzacijski menadžment, strateški menadžment

Nagrade, počasti, priznanja: 
• 2008. nagrada Mijo Mirković za znanstveni rad
• 2004. nagrada Mijo Mirković za znanstveni rad
• 1996. nagrada Mijo Mirković za znanstveni rad

Članstvo u domaćim i inozemnim organizacijama, stručnim društvima, uredništvu časopisa i sl.: 
• European Group for Organizational Studies (EGOS)
• Odbor za Europski doktorski studij (EDAMBA), predstavnik doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Zagreb
• Hrvatsko udruženje ekonomista (član upravnog odbora)
• Strategic Management Society
• Business & Economic Society International
• International Council of Small Business
• časopis 'Hrvatska gospodarska revija', Zagreb
• časopis 'Economics and Business Review', Ljubljana, Slovenija
• 'MER Journal fur Management und Entwicklung', Maribor, Slovenija