Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Istraživački interesi

organizacija, kompenzacijski menadžment, strateški menadžment