Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Demonstratori

Iva Koljaja, 4 godina
Dora Nikšić, 4. godina
Anđela Brajko, 4. godina