Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentimaUpute i pravila za ispit/ispravak -  12/02/2021
 
1. Ispit počinje 12.2. u 14:40 sati na svima na istoj Meet poveznici: https://meet.google.com/lookup/fd2x5s5gc4?authuser=1&hs=179
Ispravak 1. kolokvija počinje 12.2. u 14:40 sati na Meet poveznici: https://meet.google.com/lookup/fd2x5s5gc4?authuser=1&hs=179
Ispravak 2. kolokvija počinje 12.2. u 14:40 sati na Meet poveznici: https://meet.google.com/lookup/fd2x5s5gc4?authuser=1&hs=179
 
2. Na odgovarajući Meet link potrebno se uključiti i pripremiti indeks ili drugu ispravu.
3. Spajanje na Meet moguće je isključivo putem vlastitog net.efzg.hr računa.
4. Prilikom rješavanja ispita/kolokvija potrebno je cijelo vrijeme ispred sebe imati uključenu kameru. U protivnom se neće priznati rezultat.
5. Pri rješavanju ispita/kolokvija potrebno je pridržavati se akademske čestitosti. Zabranjeno je prepisivanje, udaljavanje za vrijeme trajanja testa te bilo koji drugi oblik zloupotrebe radi stjecanja bodova koji nisu rezultat vlastitog rada.
6. Ispit/ispravak sastoji se od 25 pitanja, a vrijeme trajanja je 30 minuta. Čak i ako ranije predate ispit/kolokvij, morate obavezno ostati sjediti s uključenom kamerom sve dok nastavnik ne označi završetak ispita/kolokvija.
7. Za vrijeme pisanja nastavnik će vas obavještavati o proteku vremena. Nakon što nastavnik označi kraj pisanja, obavezno završite pisanje (klik na „podnesi“). Ukoliko ne predate odgovore i ne završite pisanje na vrijeme, rezultati ispita/kolokvija se neće priznati.
8. Ukoliko dođe do bilo kakvog tehničkog kvara, gubitka Internet veze i sl., što prije se pokušajte vratiti na Meet poveznicu za ispit/kolokvij i o tome obavijestite nastavnika. Email: rbarisic@efzg.hr
 

*****


Materijali s nastave iz kolegija Menadžment zaštite okoliša 

Predavanje 1. i 2. dio.

Predavanje - Aspekti i ciljevi. 

Predavanje - 4., 5. i 6. dio

Predavanje - 7. i 8. dio

Predavanje - 9. dio