Prof. dr. sc. Najla Podrug

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Najla Podrug
Ime i prezime
prof. dr. sc. Najla Podrug
Kabinet
B 115
Telefon
Konzultacije
 • Utorkom 12:00-14:00
Biografija

Ime i prezime: Najla Podrug
Sadašnje zvanje: redovita profesorica
Katedra: Organizacija i menadžment
Adresa: Trg. J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385–1-238-3339
E-mail: npodrug@efzg.hr

OBRAZOVANJE

 • 2005 - 2009 - EDAMBA Doktorski studij iz Poslovne ekonomije (Doktorska disertacija pod nazivom Odnosi uslužnosti između menadžerskih razina u velikim hrvatskim poduzećima)
 • 2004 - 2005 - Leeds Metropolitan University- Professional Diploma in Retail Management
 • 2003 - 2005 - PDS Organizacija i management (Magistarski rad pod nazivom Utjecaj kulturoloških dimenzija na stil poslovnog odlučivanja)
 • 1997 - 2002 - Ekonomski fakultet Zagreb, smjer Organizacija i management
 • 1993 - 1997 - 2. jezična gimnazija Split

ZAPOSLENJE

 • 2022 - redovita profesorica, Katedra za organizaciju i menadžment, Ekonomski fakultet - Zagreb 
 • 2017 - 2022 - izvanredna profesorica, Katedra za organizaciju i management, Ekonomski fakultet - Zagreb
 • 2012 - 2017 - docentica, Katedra za organizaciju i management, Ekonomski fakultet - Zagreb
 • 2010 - 2012 - viša asistentica, Katedra za organizaciju i management, Ekonomski fakultet - Zagreb
 • 2003 - 2010 - asistentica, Katedra za organizaciju i management, Ekonomski fakultet - Zagreb
 • 2002 - 2003 - znanstveni novak, Odjel za ekonomiku ljudskih potencijala, Odjel za inovacijski management, Ekonomski institut Zagreb

MEĐUNARODNE NAGRADE 
Dobitnica je treće nagrade na međunarodnom natjecanju 2010 EDAMBA Doctoral Thesis Competition. Europsko udruženje doktorskih studija (EDAMBA) svake godine nagrađuje najbolje doktorske disertacije iz područja ekonomije i poslovne ekonomije. U konkurenciji doktorskih disertacija iz 29 zemalja i 68 sveučilišta 2010. godine treće mjesto je pripalo dr. sc. Najli Podrug. Sažetak disertacije „Odnosi uslužnosti između menadžerskih razina u velikim hrvatskim poduzećima“ na engleskom jeziku je objavljen u EDAMBA Journal, a prezentacija disertacija i primanje nagrade je bilo u sklopu EDAMBA Annual Meeting-a 2010. godine u Lisabonu.

Podrug, N. (2010) Stewardship relations within management hierarchy in large Croatian companies - Doctoral thesis summary - THIRD AWARD, EDAMBA Journal, Assimakopoulos D. (ur.), str. 37-54. (ISSN: 1334-8078)

PRIZNANJA I NAGRADE

 • 2022 Nagrada "Mijo Mirković" u kategoriji B1 - skupne znanstvene knjige (do najviše tri autora) odnosno znanstvene monografije s istaknutim znanstvenim doprinosom u znanstveno-istraživačkom polju ekonomije za knjigu: Podrug, N., Filipović, D. i Kovač, M. (2021) Transnacionalna korporacija: strateški i orgaizacijski aspekti. Zagreb: Školska knjiga. 
 • 2019 Priznanje Dekana za izuzetne rezultate u izvođenju nastave na engleskom jeziku u akademskoj godini 2018./2019. 
 • 2015 Nagrada "Mijo Mirković" u kategoriji B 2 skupni znanstveni članci (do najviše tri autora) s istaknutim znanstvenim doprinosom u polju ekonomije referirani u jednoj od bibliografskih baza podataka koje se vrednuju prilikom izbora u znanstvena zvanja iz područja  društvenih znanosti – polje ekonomija za rad: Podrug, N., Filipović, D. i Stančić, I. (2014) Analysis of cultural differences between Croatia, Brazil, Germany and Serbia. Economic Research - Ekonomska istraživanja, Vol. 21., Iss. 1., str. 818-829. 
 • 2012 Nagrada za izniman znanstveni doprinos iz područja društvenih znanosti koju dodijeljuje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za rad Podrug, N. (2011) The Strategic Role of Managerial Stewardship Behaviour for Achieving Corporate Citizenship, Ekonomski pregled, Vol. 62., No. 7-8, str. 404-420. (ISSN: 0424-7558)
 • 2008 Nagrada "Mijo Mirković" za znanstveni rad koji predstavlja izvoran doprinos znanosti (Tipurić, D., Podrug, N., Teorija uslužnosti. U: Tipurić, D., ur. (2008) Korporativno upravljanje, Sinergija, Zagreb)

DODATNO OBRAZOVANJE 

 • 2009 Program edukacije "Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora", Ekonomski fakultet Zagreb i Ekonomski fakultet Split
 • 2008 Doktorski seminar iz metodologije istraživanja u organizaciji EDAMBA-e (24.07.2008.-31.07.2008.), Soreze, Francuska
 • 2008 Studijski boravak na LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY, Leeds, Velika Britanija (01.04.2008.-01.07.2008.)
 • 2007 Filozofski fakultet Zagreb, završen Program izobrazbe asistenata i nastavnika iz područja psihologije, visokoškolske didaktike, retorike, informatike i hrvatskog jezika

DODATNE NASTAVNE AKTIVNOSTI

 • Predavač na međunarodnoj ljetnoj školi Erste Bank Summer University Danubia, u organizaciji Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien), kolegij Human Resources Management, 2004-2005
 • Predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Management neprofitnih organizacija i socijalno zagovaranje, kolegij Praktikum managerskih vještina, 2004-2005
 • Predavač na dodiplomskom studiju Šumarskog fakulteta, kolegij Management, 2004-2005
 • Predavač na kolegiju International and Cross-cultural Management, EBIP, Ekonomski fakultet Zagreb, 2005
 • Predavač na kolegiju Menadžment u socijalnom sektoru na Studiju socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2006
 • Predavač na kolegijima: Menadžment, Poslovno odlučivanje i Međunarodni menadžment na Međunarodnoj ljetnoj školi Ekonomskog fakulteta – Zagreb, 2007 –
 • Predavač određenih tema u sklopu kolegija Korporativno upravljanje i Strateški menadžment (nositelj prof. dr. sc. Darko Tipurić) na PDSS „Strategija i korporativno upravljanje“ i MBA na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, 2007 – 
 • Predavač na kolegiju Menadžment u međunarodnom poslovanju (nositelj prof. dr. sc. Darko Tipurić) na PDSS „Upravljanje izvozom“ na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, 2007 –
 • Predavač na kolegiju Globalni strateški menadžment (nositelj prof. dr. sc. Darko Tipurić) na PDSS „Međunarodno poslovanje poduzeća“ na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, 2007 –

FUNKCIJE U KARIJERI

 • Glavni tajnik i član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista, 2018 - 2019 
 • Član programsko-znanstvenog odbora Savjetovanja Hrvatskog društva ekonomista, 2018 
 • Izvršna urednica časopisa Ekonomski pregled, 2017 - 2019
 • Član Uredništva časopisa UTMS Journal of Economics, 2017 -
 • Član Uredništva časopisa Management (izdavač Sveučilište Primorska), 2015 - 
 • Član Uredništva časopisa European Journal of Economics and Management, 2014 - 
 • Član South East Europe Corporate Governance Academic Network (SEE CGAN), 2014 -
 • Predsjednik Organizacijskog odbora međunarodne konferencije International OFEL Conference, 2013. 
 • Tajnik Doktorskog studija iz Ekonomije i Poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb, 2005 - 2019.

NASTAVNI RAD

 • Poslovna organizacija (predbolonjski program) – seminarska nastava
 • Organizacija (bolonjski program) - seminarska nastava
 • Osnove menadžmenta (bolonjski program) - seminarska nastava
 • Menadžment (bolonjski program) – predavanja i seminarska nastava
 • Strateški menadžment (bolonjski program) - predavanja i seminarska nastava
 • Međunarodni menadžment (bolonjski program) – predavanja i seminarska nastava
 • Korporativno upravljanje (bolonjski program) – predavanja i seminarska nastava
 • Poslovna strategija (bolonjski program) – predavanja i seminarska nastava
 • Menadžment (integrirani studij) - predavanja i seminarska nastava 
 • Međunarodni menadžment (integrirani studij) - preavanja i seminarska nastava  
 • Strategic Management - BDIB
 • Cross-Cultural Management - BDIB, u suradnji s C. T. Bauer College of Business, University of Houston, USA 
 • Menadžment u međunarodnom okruženju - SPDS Organizacija i menadžment, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Menadžment u međunarodnom poslovanju - SPDS Upravljanje izvozom, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Upravljanje ljudskim potencijalima u međunarodnom okruženju - SPDS Upravljanje ljudskim potencijalima, Sveučilište u Zagrebu
 • Međunarodno organizacijsko ponašanje - Doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku

ISTRAŽIVAČKI RAD

 • Primarno područje interesa: međunarodni menadžment, međukulturološki menadžment, strateški menadžment, korporativno upravljanje  

ZNANSTVENI PROJEKTI

 • Ekonomski razvoj RH i približavanje EU: makro, mikroekonomija i prostor, Ekonomski institut Zagreb, voditelj:  dr. sc. Ivan Teodorović, 2002/2003.
 • Inovacije u hrvatskim poduzećima, 2001.-2003., Ekonomski institut Zagreb, 2002/2003.
 • Innovation in Manufacturing, projekt u suradnji s Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research i FESB (Sveučilište u Splitu), voditelj: prof. dr. sc. N. Osmanagić-Bedenik, 2004/2005.
 • Razvojne šanse malog poduzetništva u Republici Hrvatskoj, interni projekt Ekonomskog fakulteta Zagreb, voditelj: prof. dr. sc. M. Škrtić, 2004/2005.
 • Razvoj metodologije strateške evaluacije djelovanja neprofitnih organizacija u dinamičnom okruženju, interni projekt Ekonomskog fakulteta Zagreb, voditelj: prof. dr. sc. J. Pavičić, 2005/2006.
 • Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeća, interni projekt Ekonomskog fakulteta Zagreb, voditelj: prof. dr. sc. D. Tipurić, 2005/2006.
 • Strategija poduzeća i inovacije u proizvodnji, interni projekt Ekonomskog fakulteta Zagreb, voditelj: prof. dr. sc. D. Tipurić, 2006/2007.
 • Znanstveni projekt pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa «Organizacija kao izvor konkurentnosti», voditelj: prof. dr. sc. L. Galetić, 2007. - 
 • Znanstveni projekt pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa «Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeća», voditelj: prof. dr. sc. D. Tipurić, 2007. - 
 • Međunarodni projekt Europske komisije "Fostering Entrepreneurship in Higher Education - FoSentHE", voditelj: prof. dr. sc. M. Dabić, 20011. 
 • Znanstveni projekt pri Sveučilištu u Zagrebu "Istrazivačke i inovativne strategije za pametnu specijalizaciju SMART SPECIALISATION”, voditelj: prof. dr. M. Dabić, 2013.  
 • Znanstveni projekt pri Hrvatskoj zakladi za znanost "Building Croatian Manufacturing Competitiveness", voditelj: izv. prof. dr. sc. J. Prester, 2014. - 
 • Komparativna analiza prekograničnih spajanja i preuzimanja u Europskoj uniji od 2013. do 2017., financijska potpora istraživanju, Sveučilište u Zagrebu, voditelj projekta: doc. dr. sc. N. Podrug, 2017.
 • Utjecaj konkurentske dinamike na aktivnosti spajanja i preuzimanja, financijska potpora istraživanju, Sveučilište u Zagrebu, voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. N. Podrug, 2018.