Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Mentorstva za seminarske, završne i diplomske radove

Mentorstva za seminarske, završne i diplomske radove na preddiplomskom i diplomskom studiju (sveučilišnom i stručnom studiju)

Poštovani kolegice i kolege,

ako želite pisati rad pod mojim mentorstvom trebate imati na umu sljedeće:

1. Tema rada treba biti iz područja osnove marketinga/marketinga, marketinga u kulturi i umjetnosti, mobilnog marketinga ili digitalnog marketinga.

2. Studenti koje žele pisati rad iz navedenog područja trebaju se javiti putem e-maila te trebaju odlušati i položiti neki od kolegija u mojim predavačkim grupama.

3. Preduvjeti za mentorstvo su; 
a) položen kolegij "Osnove marketinga" s najmanje ocjenom vrlo dobar (4) i/ili
b) položen kolegij "Marketing u kulturi, umjetnosti i zabavi" s najmanje ocjenom vrlo dobar (4).
c) položen kolegij "Mobilni marketing" s najmanje ocjenom vrlo dobar (4).
d) položen kolegij "Osnove digitalnog marketinga" s namjanje ocjenom vrlo dobar (4).

e) kod kandidata za diplomski rad, poželjno je da student sudjeluje ili je sudjelovao na Radionici o izradi diplomskog rada.

4. Rokovi za:
- prijave za seminarski rad u ak. god. 2023/2024. su privremeno zatvorene zbog većeg broja primljenih kandidata.
- prijave za diplomski rad u ak. god. 2023./2024. su privremeno zatvorene zbog većeg broja primljenih kandidata.
- rok za dostavu prve cjelovite verzije diplomskog rada za studente koji žele obraniti rad u tekućoj akademskoj godini 2023./2024. je najkasnije 1.7.2024. godine na e-mail.

5. Prije dolaska/javljanja za (online) konzultacije potrebno je obavezno pročitati:

6. Studentima se preporučuje: pohađanje Knjižničnih tečajeva

7. Studenti u postupku pisanja rada trebaju konzultirati Upute za citiranje stanica knjižnice. 

VAŽNO: Sve vrste pisanih radova potrebno je dostaviti u elektroničkom obliku (na e-mail), a po potrebi u papirnoj verziji. Radovi se prije čitanja podvrgavaju provjeri izvornosti pomoću softvera TurnitIn.

Za sva ostala pitanja, stojim Vam na raspolaganju na konzultacijama i putem e-maila.

Doc. dr. sc. Tanja Komarac